- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Kadıköy Numune hastanesinde tehlike büyüyor

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Kadir Gökmen ÖĞÜT
İstanbul Milletvekili

 
Birkaç gün önce İstanbul Kadıköy Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yan tarafında devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle poliklinikler binasının duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, bina içindeki hastalar tahliye edilirken bina içerisinde ki malzemelerin diğer birimlere taşındığı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Konula ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi de “İlk incelemede söz konusu çatlakların önemli risk oluşturmadığı tespit edilmişse de, poliklinik binasının tedbir ve gözlem amaçlı olarak kapalı tutulması uygun görülmüştür” açıklaması yapmıştır. Ne var ki, bu sabah basında yer alan bazı haberlerde hastanenin dahiliye ve fizik tedavi merkezlerinin de boşaltıldığı, acil servisin ambulans kabul etmediği, Sağlık Bakanlığı’nın sabaha kadar hastanede önlem amacıyla Acil yardım ekibini  beklettiği dile getirilmiştir. Hastane çalışanlarının son derece tedirgin olduğu bilgisi de ayrıca tarafıma ulaşmıştır.
Bu bağlamda;
İBB’nin açıklamasına istinaden söz konusu çatlaklar önemli risk oluşturmuyorsa dahiliye ve fizik tedavi merkezlerinin boşaltılmasının ve acil ambulanslarının kabul edilmemesinin gerekçesi nedir?

Kadıköy Haydarpaşa Numune’nin hemen yan tarafında bulunan Siyami Hersek Hastanesi’nin ana binasında kayma olduğu doğru mudur?

İnşaatın hastanede hasara neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda neden önlem alınmadan çalışmalar başlanmıştır?

İnşaatın İSPARK’a ait Otopark İnşaatı olduğu doğru mudur?