- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Fasl-ı Muhabbet’in Konusu Kentsel Dönüşüm

Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Faslı Muhabbet programının bu ay ki konusu kentsel dönüşümdü. Programı sunan Y.Mimar Göksel Öksüz kentlerin neden kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu, tarihsel süreç içerisinde sebepleri ile birlikte anlattı.

Y.Mimar Öksüz” Kentlere olan yoğun göç ve mevcut şehir yapısı bu göç yükünü karşılayamadı. Kentlerde bulunan tesisler kuruldukları dönemlerdeki işlevlerini yerine getiremedi. Kentlerin belli bölgelerinin koruma alanı (doğal, tarihi, v.b) ilan edildi. Mevcut kent dokusunun fiziki yapısının bozulması sebebi ile günün standart ve gerekliliklerine göre yenilenmesi gerekti. Bir de buna kentte meydana gelen doğal afetler eklenince ortaya yenilenme gerekliliği çıktı.” dedi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili yasal mevzuat hakkında teşkilatımızı bilgilendiren Y.Mimar Göksel Öksüz başarılı bir kentsel dönüşüm için  “ Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen bölgenin imar çalışmalarının yakın çevresi ile uyumlu olması gerekir.

Kentsel dönüşümü yalnızca fiziki dönüşüm olarak düşünmemeli, bölge insanının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar olması lazım. Kentsel dönüşüm projelerinin her aşamasında kent halkı ile birlikte hareket edilmeli. Kentsel dönüşüm çalışmalarına, sağlıksız çevre koşullarına sahip, kaçak yapılaşma ve gecekondu alanlarından başlanmalı. Ve kentsel dönüşüm projelerinde kentin geleneksel mimari dokusunun korunması gerekliliği göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.” dedi.

Y.Mimar Göksel Öksüz son olarak Kadıköy’deki kentsel dönüşümün şart olduğu bölgeler olarak

1.Haydarpaşa garı ve yakın çevresi

2.Fikirtepe bölgesi

3.Kadıköy Meydanı ve yakın çevresini önerdi.