- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Kişisel Verileri Koruma Hakkı Sınırsız mıdır?

Kişisel Verileri Koruma Hakkı Sınırsız mıdır
Kişisel Verileri Koruma Hakkı Sınırsız mıdır?

Kişisel veriler kelimesinden son yılda çok söz edildiğini duyduk ancak bunun ne anlama geldiği ve nelerin bu kapsam içerisine girdiği bilinmemekle birlikte acaba kişisel verileri koruma hakkı sınırlı mı yoksa sınırsız mı? Bu konuda merak edilen başlıklar arasında yer aldı. 2010 yılında Anayasaya giren özel hayatın gizliliğinin düzenlenmiş olduğu 20. maddede herkes kendisiyle ilgili olan verilerin korunmasını talep edebilme hakkına sahiptir” şeklinde bir ifade var. Bu hakkın kapsamı içerisine ise kişisel veriler hakkında bilgi edinebilme, elde edilen bu verilere ulaşabilme, bunların düzeltilmesini istemek ya da tamamen silinmesini istemek gibi konuları da kapsadığını biliyoruz. Yani Anayasa “kişisel verilerin korunması açıkça güvence altına alınmıştır.” şeklinde tanımlamaktadır.

Gelelim AB uyum projeleri [1] kapsamında kabul edilen bu yasaya göre Kişisel Verileri Koruma hakkı sınırsız mı?

Yasa temel hakların düzenlenmesini kapsıyor.  Yani anayasa da çizilmiş olan sınırlar doğrultusunda hak ve özgürlükler sınırlandırılmış. Buna göre Anayasanın 20. maddesinde bir hakkın uygulanabilmesi ve sınırlandırılabilmesi ancak kanun yoluyla mümkündür denilmiştir. Buna göre kurum, kuruluş ve firmalar topladıkları kişisel verileri izinsiz bir şekilde kullanamaz, dağıtamaz ve yurtdışına çıkaramaz. Kişi istediği takdirde verdiği bilgilerin silinmesini isteyebilir. 

Sonuç olarak sorunun yanıtını şöyle de netleştirebiliriz. Siz verdiğiniz bilgilerin paylaşılmasında herhangi bir sorun görmüyor ve bunu açıkça belirtmişseniz bu durumda firma, kurum ve kuruluş elindeki bilgileri kullanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [1] bir uyum projesi olarak değerlendirilebilir. İlk kez 18 Ocak 2016 yılında Meclis başkanlığına gönderilmiş olan yasa teklifi 24 Mart 2016 yılında Mecliste görüşülerek kabul edilmiştir. Yasa 07 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu sayede yürürlüğe girmiştir. 

Tam Olarak Kanununun Amacı Nedir?

Türkiye’de gelişen teknoloji ve bu teknolojinin kullanımının artması beraberinde ihtiyaçlarında yeniden gözden geçirilmesini sağlamıştır. Yasa ile birlikte eğitim ve çağdaş yaşam standartları göz önünde bulundurulmuş gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülüklerinin farkında olması hedeflenmiştir. Biz JURCOM olarak bu süreçte firmaların kendilerindeki eksiklik ya da ihtiyaçların belirlenmesi konusunda profesyonel bir destek sağlamaktayız. Bize https://www.ozbekrem.com [2] adresinden ulaşabilirsiniz.