- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

‘Yereli Yönetmek’ seminerleri başladı

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin “Yereli Yönetmek” başlığını taşıyan 2018 bahar seminerleri başladı

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu Açık Akademi seminer programlarının 2018 Bahar dönemi programı 27 Mart Salı günü Prof. Dr. Sema Erder’in “İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir Yönetim Modeli” başlığındaki semineriyle başladı.

PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER KONUŞULACAK

Kadıköy Belediyesi Akademi birim sorumlusu Aras Aladağ açılışta seminer programıyla ilgili bilgi verdi: “Bu seminer programında yerelde yetki ve sorumlulukla donatılmış kişi ve kurumların daha etkin ve bütüncül politika oluşturabilmesinin olanaklarını tartışmak istiyoruz. Bu anlamıyla yereldeki yönetim modellerini karşılaştırabilmek, bununla birlikte bu kurumları tanıyabilmek, yerelde siyaset yapmak, insanların belediye meclislerine girmek istediklerinde karşılaşabilecekleri süreçleri öncesinde anlayabilmek ve yerelde karar alma süreçlerinde yaşanan problemleri ve olası çözüm yöntemlerini tartışabilmeyi amaçlıyoruz. Buna göre 10 oturumluk bir program oluşturduk.”

“BURASI BİR OKUL GİBİ”

“Yereli Yönetmek” seminer dizisinin ilk oturumuna Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. Seminerden önce söz alan Nuhoğlu, “Politikacı kimdir? Biz aslında bu soruya cevap vermek için buraya gelerek gelecekte yönetme hakkının kullanılması ve bir politikacının yani bir siyasetçinin gerçekten kim olması gerektiği konusunda bir eğitim süreci yaşatmak istiyoruz. Bireyin yönetme hakkını kullanacağı zaman karşısına hangi mekanizmalar, hangi gerçekler olacak? Bu sorulara cevap vermek istiyoruz. Burayı bir siyaset okulu gibi görebilirsiniz. Bu programı akademisyenlerle yapmaya karar verdik. Çünkü siyasetçiler, üniversiteler ve bürokratlar toplumun en önemli yapıları. Bu üçü birlikte çalıştığı zaman ortaya güzel projeler çıkıyor. Biz de bu projelerden faydalanıyoruz.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Sema Erder’in “İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir Yönetim Modeli” adlı semineri başladı.

AÇIK AKADEMİ “YERELİ YÖNETMEK” SEMİNERİ PROGRAMI:

Belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu seminer programında, alanında yetkin isimler yer alıyor. Her hafta salı ve perşembe günleri saat 19.00’da başlayacak seminerlerde dünden bu güne belediye meclisleri görevleri ve işlevleri, yerelde karar alma süreçleri, yerel yönetimlerde reformlar gibi başlıklar tartışılacak. Yerel yönetimin mevcut politikalarını hangi dinamiklerle oluşturduğu ve politika oluşturma aşamasında neler yaşandığının farklı saha deneyimleriyle anlatıldığı programda yerele dair sorunlar ve çözüm önerileri de ele alınacak. Daha önce “İstanbul Nereye?” ve “İstanbul Yeniden” başlıklarıyla iki ayrı seminer programı hazırlayan Kadıköy Belediyesi Akademi’nin “Yereli Yönetmek” başlığını taşıyan ve 27 Mart’ta başlayan seminer dizisi 3 Mayıs’a kadar devam edecek.

3 Nisan Salı Saat 19:00 – Doç. Dr. Erbay Arıkboğa / Yerel Siyasetin Kurumsal Mimarisi
5 Nisan Perşembe Saat 19:00 – Prof. Dr. Mahmut Güler / Stratejik Planlamaya Katılım
10 Nisan Salı Saat 19:00 – Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar / Toplumsal Eşitsizliklere Duyarlı Bütçeleme ve Kamu Politikası
12 Nisan Perşembe Saat 19:00 – Prof. Dr. Mahmut Güler / Yerel Yönetimlerin Gelir/Gider Dengesi ve Hizmet Kalitesi
17 Nisan Salı Saat 19:00 – Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan / 2000 sonrası Türkiye’sinde Yerel Yönetimler Reform Süreci
19 Nisan Perşembe Saat 19:00 – Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu / Yerel Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımı
24 Nisan Salı Saat 19:00 – Doç. Dr. Selmin Kaşka / Belediye Meclislerinde Karar Alma Süreçleri
26 Nisan Perşembe Saat 19:00 – Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam / Yerinden Yönetimin Örgütlenmesi: Avrupa’dan Örnekler
3 Mayıs Perşembe Saat 19:00 – Kapanış Forumu