- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

TÜRK TOPLULUĞUNU MÜSLÜMAN YAPAN HAKAN

Satuk Buğra Han
TÜRK TOPLULUĞUNU MÜSLÜMAN YAPAN HAKAN

Türk’ Destanları ve dahi Türk devletler, onların hükümdarları ile ilgili yazılar yazdıkça şaşırıyorum ve çok önemli şeyler öğreniyorum.
Bazı insanların elbette özel ve çok önemli olduklarını biliyoruz. Böyle olmak nasıl bir duygu bunu bilmek zor… Nur içinde yatsınlar. Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini isminin başına ilave etmiş bir cengâveri anlatmak istedim sizlere. Onunla ilgili destanlar yazılmış, hikâyeler anlatılmış.

Türk Topluluğunun toplu halde 932 yılında İslam olmasını sağlayan Karahanlılar’ın Hükümdarı Satuk Buğra Han…
Tarihe adı böylelikle İlk Müslüman Türk Hakanı olarak geçmiş.
Satuk Buğra Han, 920 – 958 tarihleri arasında Karahanlılar’ın Hakanıymış. 31 yıl hüküm sürmüş.
Hoşgörüsü yüksekmiş, devlet yönetiş şekli birçok kişinin Müslüman olmasını sağlamış.

Babası Bezir Han ölünce, amcası ve üvey babası olan Oğulcak Kadir Han’ın yanında yetişmiş.
Müslüman olmasının en büyük etkisi Nasır Bin Ahmet tarafından olmuş. Ona Müslümanlığı anlatmış. İslamiyet’i öğretmiş. Müslüman olmuş ve adını Abdülkerim Satuk Buğra Han olarak değiştirmiş.
Yirmi beş yaşına kadar kimseye söylememiş Müslüman olduğunu. O yaşta amcasına söylemiş ama amcası buna müthiş öfkelenmiş. Bunu kabul etmek istememiş. İkili arasında savaş başlamış. Fergana Savaşı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın zaferi ile sonuçlanmış. Ardından Atbaşı kalesini zapt etmiş. Kaşkar üzerine yürüdüğünde üç bin kişilik ordusu varmış. Kaşkar’ı fethetmiş ve amcasını öldürtmüş.
Ülkede hâkimiyeti sağladıktan sonra İslamiyet’i yaymaya başlamış.
Seferler birbirini takip etmiş.
Türkistan şehirlerini ele geçirmiş. Sonrasında Müslümanların desteğiyle Balasagun Savaşında galip gelmiş.
Saltuk Buğra Han İslamiyet’i yaymak içinde birçok seferler yapar ve kazandıkları yerleri Müslüman yapar.
Müslümanlığı yayar.
Son seferinde hastalanır Kaşkar’a geri döner. Bir yıl hasta yatar. Sonra da vefat eder.
Dört oğlu ve üç kızı varmış. Oğullarından Hasan Buğra Sultan Han, “Padişah Gazi” ünvanlını almış ve babasının yerine geçmiş.

Burada güzel bir yazıyı alıntı olarak aktarmak istiyorum.
Bu aynı zamanda Satuk Buğrahan Destanı olarak anlatılıyormuş.

Hz. Muhammed kanatlı atı Burak’ın sırtında göklere yükseldiği “Mirâc Gecesinde” gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail’e bunun kim olduğunu sorar. Cebrail:
“Bu, peygamber değildir. Bu, sizin ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan’da sizin dininizi yayacak olan bu ruh, Abdülkerim Satuk Buğra Han adını alacaktır.” Hz. Muhammed, yeryüzüne döndükten sonra her gün İslâmiyet’i Türk ülkesine yayacak olan bu insan için dua etti. Hz. Muhammed’in arkadaşları da bu ruhu görmek istediler. Hz. Muhammed, dua etti. Başlarında Türk başlıkları bulunan silahlı, kırk atlı göründü. Satuk Buğra Han ve arkadaşları selâm verip uzaklaştılar. Bu olaydan üç asır sonra Satuk Buğra Han, Kaşgar Sultan’ının oğlu olarak dünyaya geldi. Satuk Buğra Hanın doğduğu gün, yer sarsılmış, mevsim kış olduğu halde bahçeler, çayırlar çiçeklerle örtülmüştü. Falcılar, bu çocuğun büyüyünce Müslüman olacağını söyleyerek öldürülmesini isterler.
Satuk Buğra Han’ı, annesi: “Müslüman olduğu zaman öldürürsünüz.” diyerek ölümden kurtarır.

Destanlar güzeldir.
Okuması da yazması da, bize güzellikleri anlatırlar ve mutlaka içinden kendimize bir öğüt çıkartırız.

Nazan Şara Şatana