- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Unutulan Zafer Kût’ül Amare

Unutulan zafer Kût’ül Amare’nin 100. yılı için Sultanbeyli’de özel etkinlikler düzenleniyor.
Unutulan zafer Kut’ül Amare için Sultanbeyli Belediyesi birçok etkinlik düzenliyor. Zaferin 100. yılı ilçenin farklı okullarında düzenlenen programlarla özellikle öğrencilere tanıtılıyor. Program öncesinde okullarda sergi düzenleniyor ve öğrencilerin bu zaferi öğrenmeleri sağlanıyor. Bugün düzenlenen programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Zekeriya Kurşun katıldı. Kurşun öğrencilere unutulan zaferin detaylarını aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

 
Kût’ül Amare Zaferi
Osmanlı Devleti, bir ölüm-kalım mücadelesi verdiği I. Dünya Savaşı’nda yedi cephede, yedi devletin ordularıyla harp etmişti. 1914-1918 yılları arasında dört yıl süren bu amansız mücadelede Türk tarihinin en şanlı sayfalarının yazıldığı Çanakkale Zaferi’nden sonra kazanmış olduğumuz diğer büyük ve anlamlı zafer; Irak Cephesi’nde 29 Nisan 1916’da Kûtül amâre’de kuşatılarak 4,5 aylık bir muhasaradan sonra 13 bin 300 kişilik İngiliz ordusunun esir alınmasıyla sonuçlanan Kûtül Amâre Zaferi’dir.

 

Kût’ül Amâre Zaferi’nin Önemi ve Sonuçları
Kûtülamâre’de tam 4 ay 23 gün boyunca kuşatılarak teslime mecbur edilen İngiliz ordusunun bu akıbeti, Çanakkale’deki mağlubiyetten sonra İngiliz ordusunun aldığı ikinci büyük darbe oldu. Daha da önemlisi Kût’ül Amâre’de kuşatılan 13 bin İngiliz erini kurtarmak için harekete geçen Irak İngiliz ordusu, önünü kesen Osmanlı kuvvetleriyle yaptığı muharebelerde 22 bin asker kaybetmişti. Bu muharebelerde Osmanlı ordusunun kayıpları şehit ve yaralı olarak 15 bine ulaşmıştı. Bu önemli kayıpların karşılığında, Irak cephesinde durum kontrol altına alınmış, İngilizlere Bağdat yolu kapanmıştı. Osmanlı ordusunun zaferi, bölgede bulunan Arap aşiretlerinin de Osmanlı Devleti yanında yer almasına yol açarak siyasi açıdan da oldukça faydalı neticeler verdi. Kût’ül Amâre’de 13 bin 309 İngiliz askerinin esir alınması, bütün dünyada yankı buldu. Bu zafer, başta İslam aleminde olmak üzere Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya ve Avusturya’da da büyük bir sevinçle karşılanmış, padişaha ve Osmanlı hükümetine tebrik mesajları yağmıştı.
Kût’ül Amâre zaferi üzerine başta Padişah Mehmed Reşad olmak üzere Harbiye Nazırı Enver Paşa, Irak’taki 6. Ordu’ya tebrik mesajları göndermişlerdi. Bu mesajları birliklerine tebliğ eden 6. Ordu komutanı Halil Paşa; kazanılan zaferden dolayı askerlerini överek tebrik ederken, İngilizlere karşı kazanılan muharebeler ve teslim alınan İngiliz ordusunun hatırasının yaşatılması için 29 Nisan gününü “Kut Bayramı” olarak ilan etmişti.