- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Cevizli Tekel’in yıkımına karşı eylem yapıldı!

Mimarlar Odası’nın da aralarında bulunduğu Cevizli Tekel Dayanışması ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları, Cevizli’deki tescilli fabrika yapılarının yıkımına ruhsat veren CHP’li Kartal Belediyesi önünde eylem yapıldı.

 
Kartal Belediyesi ruhsat verdi.
Kartal Belediyesi 4 Temmuz 2014’te fabrika binalarının yıkımı için yıkım ruhsatı verdi. Geçen hafta, yıkımın başladığını tespit ettiklerini söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, arazide Cumhuriyet döneminin Endüstriyel mirası olan fabrikaların yıkılarak yerine yeni binalar dikileceğini, bölgenin yapı yoğunluğunun da artırılacağını söyledi. Muhcu, “Kamuoyundan saklanarak bir yıkım ruhsatı verilmiş. Arazi Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz denebilecek bir rakamla tahsis edildi. Tahsisin durdurulması ve imar planlarına karşı açılan davalar hâlâ sürüyor” dedi.
Basın açıklamasından sonra sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan grup olaysız şekilde dağıldı.
İşte o basın açıklaması:

 
Basın ve Kamuoyuna
Küresel Sermaye’nin yaşam alanlarımıza dönük baskıları gün geçtikçe artmaktadır.
Kentler,sermayenin taleplerine hizmet eden bir anlayışla şekillenmektedir.Bu doğrultuda ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları da AKP iktidarı elinde inşaat sektörü ile bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır.

 
Tüm kentlerimizde ve kırsal alanlarımızda; bilimsel planlama anlayışından yoksu,kamu ve toplum yararını gözetmeyen,insanı,yereli,kültürü yok sayan,ayrıcalıklı imar haklarıyla donatılmış rant odaklı projeler gerçekleştirilmekte ve kültürel varlıklarımız,doğal kaynaklarımız yok edilmektedir.
Yağmaların sonucunda elde edilen rant, geçen yıl bugün ayakkabı kutularında ortaya saçılmış,hırsızların yargılanmasını önlemek için hukuk düzenine açıkça müdahele edilmiş ve suçlular aklanmıştır.
İktidar Partisi çıkardığı Torba Yasalarla bu yağma sürecinin önünde engel olarak gördüğü tüm mevzuatı,hukuksuz olarak yeniden şekillendirmektedir.
Yolsuzlukların ve iş cinayetlerinin üzeri örtülürken açlık sınırının bile altında güvencesiz çalıştırılan işcilerin sağlıklı yaşam hakları için,tüm bu yağma düzenine karşı kamu yararı için mücadele eden TMMOB ve bağlı odakları iktidar tarafından yok edilmek istenmektedir.
Hukuku,demokrasiyi,bilgiyi,etik değerleri,kamu yararını ve denetimi dışlayanbu gelişmeler;yaşam mücadelesi veren halkımız,bilim,kültür,meslek insanları açısından kabul edilemez.Bu yağmacı anlayışla mülkiyeti hazineye ait olan Cevizli Tekel Kamusal Alanı’nın büyük bir kısmı; tek katılımlı ve adrese teslim bir ihaleyle,başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu üyesi olduğu ve bir dönem başkanlığını yaptığı,mütevelli heyetinde M.Oltan Sungurlu ve Ali Ülker’in bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi’ne neredeyse bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edilmiştir.

 
Bizler, 2009 yılından beri Cevizli Tekel Alanı’nın halkın kullanımına açık Park Alanı olarak düzenlenmesi için mücadele ediyoruz.Bu süre içinde mücadelemize ortaklaşarak bir çok görüşme yaptığımız Kartal Belediyesi yetkilileri, alan içinde Endüstriyel Miras olarak tescillenmiş olan ve bizim de ısrarla mevcut halleriyle korunmasını talep ettiğimiz yapıların Yıkım Ruhsatlarını, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda onaylanmıştır. Ve birkaç gün önce de bu yapıların yıkımına başlamıştır.

 
-Kartal Belediyesi yetkililerinin anayasal ve kurumsal sorumluluklarını göz ardı ederek verdikleri Yıkım Ruhsatları iptal edilmeli ve alan içindeki yıkım derhal durdurulmalıdır.
-V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verrilen ve 2863 sayılı Koruma Kanunu’na aykırı yıkım kararı iptal edilmelidir.

 

-Bilim yuvası olma iddiasındaki İstanbul Şehir Üniversitesi “Bölgede tek kalmış yeşil alanda” üniversite kampüsü yapma ısrarından vazgeçmelidir.

 

-Tekel Alanı içinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ettirilmeli ve kazı çalışmalarının önünde engel olarak görünen tahsisler iptal edilmelidir.
-Arkeolojik kazı çalışmaları tamamlanmadan alan içinde herhangibir planlanma ve yıkım işlemi yapılmamalıdır.
-Cevizli Tekel Kamusal Alanı,doğal ve arkeolojik sit alanı olma özellikleri korunarak,içindeki Tekel’e ait endüstri mirası yapılarla birlikte halka açık park olmalıdır.
-Depremi bekleyen İstanbul’da afet anında bölge halkının Toplanma Alanı olarak düzenlenmelidir.
Hafıza-ı Beşir Nisyan ile maluldür,
Ama biz unutmadık,unutmayacağız.
Bizim olanı,bizden çalınanı geri istiyoruz!
Cevizli Tekel Dayanışması

 

Haber: Halil YIlmaz