- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Müzik Endüstrisinin Sorunları Kitaplaştırıldı

GBTIMES Türkiye Genel Müdürü Yrd.Doç.Dr. Michael Kuyucu, iki yıldır üzerinde çalıştığı ‘Türk Müzik Endüstrisinin Sorunları’ adlı araştırmasını, “Müzik Dünyasını Anlamak-Müzik Endüstrisinin Sorunları” adlı kitabında kamuoyu ile paylaştı.

 
Michael Kuyucu, Gbtimes Türkiye adına gerçekleştirdiği araştırmasında, Türkiye’de kırk beş yıldır müzik endüstrisinde var olan müzisyen- yorumcu – besteci ve söz yazarları ile gerçekleştirdiği mülakatlarla “Türk müzik endüstrisinin sorunlarını” derledi.

 
“Müzik Dünyasını Anlamak- Müzik Endüstrisinin Sorunları” adlı kitapta 1960’lardan günümüze kadar geçen 45 yılda müzik endüstrisinde faaliyetlerde bulunan ustaların kendi perspektifleri ile dile getirdikleri müzik yaşamları yer alıyor. Müzik endüstrisinin sorunlarının derlendiği çalışmada müzik dünyasını anlatmak için endüstriyel sorunların gelişiminin betimlenmesi amaçlanmış ve ‘müzik dünyasını anlamak’ isteyenlere bir yol haritası çıkartıldı.

 
Bu araştırmada, Türkiye’de üretilen müziğin endüstriyel yolculuğunda şu soruların yanıtı yer alıyor:
“1. Müzik endüstrisini iletişim teknolojilerinden hangi oranda etkilenmiştir? Fonogramın tarihçesi müzik endüstrisini nasıl etkilemiştir?
2. Türkiye’de üretilen müziğin endüstrileşme sürecinde ne tür sorunlar yaşanmıştır?
3. Türk müzik endüstrisinde yaşanan sorunlar”.
Türkiye müzik endüstrisinde aktif olarak faaliyet gösteren 56 sanatçı ile detaylı mülakatlar yapan Michael Kuyucu, Türk müzik endüstrisinin sorunlarını 7 farklı kategoride derledi. Zinde Yayınları tarafından yayınlanan kitap, Türkiye’de ilk kez müzik endüstrisinin yaşadığı tüm sıkıntılar bu kadar kapsamlı aktarılıyor.
Türkiye’deki müzik endüstrisinin sorunları şu temel başlıklarda derlendi:
“Albüm yapma maliyetleri, müzik endüstrisinin genel ekonomik yapısı, müzik üreticilerinin bireysel sorunları, albüm satışlarından para kazanamama, fiziki albüm satışlarının düşmesi, TRT denetimi, tecimsel medyanın müziğe bakışı, TV mecrasının ortaya çıkışı, radyo kanallarının müzik politikası, popüler kültür ve müziğe etkisi, müzik üreticilerinin ticari müzik yapmaya zorlanması, özel yaşama müdahale ve magazin basını, Türk toplumundaki kültürel farklılıklar, müzik üretmek isteyenlerin ailelerinin müzik endüstrisine olan ön yargısı, Eurovision Şarkı Yarışmasının oluşturduğu toplumsal atmosfer, yeni medyanın etkileri, sosyal medya ve Web 2,0 teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, müzik dağıtım kanallarında yaşanan değişim (Dijital Müzik Pazarı), devletin müziğe yeteri kadar destek olmaması, müzik eğitimi alan müzisyen adaylarına uygulanan çalışma yasağı, sanatçıların sosyal güvenceleri, telif sorunları, korsan kaset piyasası, sanatçılarla yapılan sözleşmeler,
Türkiye’de yaşanan sağ- sol çatışmaları, 12 Eylül darbesi ve etkileri, sosyal devletten liberal devlete geçiş ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler, prodüktörlük kavramı, promosyon ve pazarlama kavramı, müzik işletmelerinin kurumsallaşması, pazara giriş engelleri”.

 
Müzik endüstrisinin sorunlarını yedi temel başlıkta derleyen Yrd.Doç.Dr. Michael Kuyucu, araştırması ile ilgili şunları söyledi:
“Bu kitabı neden yazdım? Çok samimi bir şekilde şunu söylemek istiyorum ki bu kitap hiçbir ticari amaçla yazılmadı. Bu kitap yaklaşık iki yıl süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Müziğe meraklı olanların bazı konuşulan ama yazılmayan, ya da yazılan ama açıklanamayan bilgileri açığa çıkartmak için yazıldı. Bu çalışma müzik endüstrisinin ustalarının verdiği “hayat ders”lerinden ortaya çıkan önemli bir konuya değiniyor: ’Müzik endüstrisinin sorunları’. Müzik endüstrisinde 1960’lardan günümüze kadar aktif rol almış 56 müzik yorumcusu ve müzisyenle gerçekleştirilen mülakatlardan cımbızla müzik endüstrisinin sorunlarını çıkarttık. Bu mülakatlarda hüzünler, sevinçler kısaca hayatın kendisi vardı. İstedim ki hayatı anlatırken bazı derslerde çıkartalım. Dersleri çıkartırken ustaların deneyimlerinden faydalanalım. Bu çalışmanın bundan sonra bu sektöre merhaba demeye hazırlananlara, bu endüstriyi daha aktif ve sorunsuz bir hale getirmek için gereken düzenlemeleri yapmak isteyen devlet büyüklerine ve sektöre yeni yetenekler yetiştiren öğretim görevlilerine bir referans olmasını umuyorum”….(İHA)