- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

İstanbul sözleşmesi yürürlülüğe giriyor

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

 

İlk olarak Türkiye’nin imzaladığı ve onayladığı Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giriyor.

 

Artık yasalarımızda bu konuda eksiklik var, yasayı değiştirelim, kadını koruyamıyoruz bahanesine son, kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Bu nedenle Uluslararası sözleşme iç hukuk hükmünde var olacaktır. (Anayasa 90.md.)

 

Kadınlara yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır. Türkiye, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke olmuştur.
Sözleşmenin 75. maddesi gereğince, 8’i Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere, 10 devlet onayladıktan sonraki üç aylık sürenin sonunu takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Sözleşmenin 10. ülke olarak 22 Nisan 2014 tarihinde Andorra tarafından onaylanmasından sonra yürürlük için aranan 10 ülke koşulu tamamlanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi, uluslararası hukukta kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan, bağlayıcı, bağımsız bir denetim mekanizması kurulmasına yer verilen ve şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşme niteliği taşıyor.
Türkiye açısından, Anayasa’nın 90. maddesinde yer alan “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü gereğince büyük önem taşımaktadır.

Sözleşmenin uygulaması, Avrupa Konseyi bünyesindeki bağımsız bir komite tarafından izlenecek ve denetlenecek olması, onaylayan devletlerde Sözleşme hükümlerinin yaşama geçirilmesi için itici güç olacaktır.

6 Mayıs 2014 itibariyle Sözleşme’yi onaylayan ülkeler:

TÜRKİYE (14/3/2012)
ARNAVUTLUK (4/2/2013)
AVUSTURYA (14/11/2013)
BOSNA HERSEK (7/11/2013)
DANİMARKA (23/4/2014)
İTALYA (10/9/2013)
KARADAĞ (22/4/2013)
PORTEKİZ (5/2/2013)
SIRBİSTAN (21/11/2013)
İSPANYA (10/4/2014)
ANDORRA (22/4/2014)