- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Öğder bölge eğitim seminerini gerçekleştirildi

   ÖĞDER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Samsunda bölge eğitim semineri düzenledi. Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun illeri ile Vezirköprü, Çarşamba, Terme ve Asarcık ilçelerinden çok sayıda eğitimcinin katıldığı bölge eğitim seminerine ÖĞDER Genel Merkezi tarafından Samsun Şubesinin Seminer Salonunda iki gün süren eğitim semineri gerçekleştirildi.

Din dersi Türkçe dersinin yanında temel ders olmalıdır

 Seminerde açılış konuşması yapan şube başkanı İsmail OKUTAN; Manevi ve kültürel değerlerimizi nesillerimize aktarma yönünde yetersiz kaldığımız uzun yıllar sonunda toplumsal bir cinnet geçiriyoruz. Her gün dinleyip izliyoruz; Babanın oğlunu öldürmesi, annenin kızını öldürmesi, çocuğun annesini katletmesi olağan durumlar haline geldi. Şiddet, gasp, hırsızlık, tecavüz, adam kaçırma, cinayet, daha birçok melanet gırla gidiyor. Okullarda uyuşturucu ve sigara kullanma yaşı 10 yaşa kadar düşmüş. Öğrenciler sınavlardan başlarını kaldıramıyorlar. Veliler sınav ve gelecek kaygısıyla dershane dershane dolaşıyorlar, yetmiyor bir de öğretmenlerden özel ders aldırıyorlar. Zeki çocuklarımızı böyle mahvediyoruz. Kimse ahlak ve karakter eğitimiyle ilgilenmiyor. Sınavları kazanmaktan başka bir ideali olmayan, maddi kaygılarla hareket eden, adeta materyalizme mahkûm bir öğrenci ordusu var okullarımızda. Ahlaki çöküntü içinde, benliğinden uzaklaşmış eyyamcı gençlik en yüksek puanları alıp en güzel yerleri kazansa ne işe yarar? Mutlu olabilir mi? Okulun görevi nedir? Aynı zamanda ahlaklı, kültürlü, medeni, saygılı, güzel davranış sahibi, dinini bilen öğrenciler yetiştirmek değil mi? Okullarda okutulan din dersleri kesinlikle nicelik ve nitelik olarak yeterli değildir. Bu derslerin sayısı artırıldıktan sonra doğru ve yeterli bir dini eğitim verilebilmesi için program gözden geçirilerek zenginleştirilmelidir. Hatta din dersi Türkçe dersinin yanında temel ders haline getirilmelidir. Soruyorum okullarımızdaki, çocuklarımızdaki şiddeti, manevi çöküşü, uyuşturucu kullanımını, eyyamcı gençliği, çeteleşmeyi, sorumsuzluğu, bencilliği, tüketim çılgınlığını, yaralayıcı alet kullanımını, madde bağımlılığını, ahlaki erozyonu neyle ve nasıl bitirmeyi düşünüyorsunuz. İşte yeni meydana gelen bir olay, bir öğrenci şehirlerarası otobüs dinlenme tesisinin tuvaletinde çocuğunu doğurup gözünü kırpmadan çöpe atmış. Materyalist felsefeyle bunlar bitmeyeceğine göre manevi eğitimi yoğunlaştırmaktan başka bir çaremiz de bulunmamaktadır.

     Seminerde ders veren Prof. Dr. Arif ERSOY ise şuur kavramına yeni bir açılım getirdi. İnsan dışındaki bütün varlıklar görevlerini şuursuz olarak yaparlar. Bütün bitkiler kendilerine verilen görevleri şuursuz olarak yerine getirirler. Bütün hayvanlar kendilerine verilen görevleri şuursuz olarak yerine getirirler. Mesela bal arıları bal yaparlar, aynı zamanda kendileri de bu baldan beslenirler. Fakat belli bir zamandan sonra ölüp giderler. Balın tamamını yemezler yani insanlara ayrılan kısmı, insanların payını yiyemezler. İnsanların ders alması gereken bu davranışı kendi iradeleriyle yapmazlar. Şuursuz olarak yaparlar. Ancak insan böyle değildir. Varlık âleminde sadece insanlar kendilerine verilen görevleri şuurlu olarak yerine getirirler. İşte biz de şuurlu olarak hayatımızı tevhit ve adalete göre düzenlemek için çalışıyoruz. Kimse bizim sosyal ve doğal hakkımızı engelleyemez. Engelleyenler kendilerini ilahlaştırmış olurlar.

       Bu eğitim çalışmalarının, bu teşkilatların iki amacı vardır. Birincisi başkasının hakkını yememektir. İkincisi kendi hakkımızı başkasına yedirmemektir.  Başkasının hakkını yemek zulümdür. Kendi hakkımızı başkasına yedirmek ise zulme rızadır Bir kimse bütün ibadetlerini yerine getirse ama haksızlığa ve zulme rıza gösterse o ibadetlerin bir anlamı kalmaz. Sevgi adalettir adil olanlar sever. Zalimler ne kadar iyi gözükürlerse gözüksünler kalplerinde sevgi olamaz. İslam yeryüzünde barış düzeninin kurulması için Allahın gönderdiği düzenin adıdır. İnandığımız gibi düşünmek, düşündüğümüz gibi konuşmak, konuştuğumuz gibi yaşamak şuurlu olmanın bir gereğidir. Bu şuura sahip öğretmenler Türkiye’de izzete giden yolun öncüleridir.