- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türk Eğitim Sen İstanbul Şubeleri olarak Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde bir araya gelerek, 1-3 Mart tarihinde sendika genel merkezimiz tarafından Ankara’da yapılacak olan “Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları Çalıştayı” için hazırlık çalışması yapıldı.

 

Toplantıya Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi eski dekanı ve aynı fakültenin Tekstil Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın, aynı fakülteden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sabri Özen, Arş. Gör. Dr. Metin Yüksek, Arş. Gör. Gültekin Küpeli ve Teknoloji Fakültesi Arş. Gör. Dr. Erhan Sancak ile Meslek Liselerinde görev yapan öğretmen ve idarecilerden Emine Akarlar, Cevdet Maviş ve Yılmaz Komşu katıldı.

 

Toplantıda Teknik Eğitimde öğretmen yetiştirme politikaları ele alınarak Teknik Eğitim Fakülteleri ve Teknoloji Fakültelerinin geleceği ve teknik öğretmen ihtiyacının nasıl karşılanacağı tartışıldı. Yine ataması yapılmayan 100 bine yakın teknik öğretmenin istihdamına yönelik ne tür politikaların takip edilmesi gerektiği ele alındı. Ayrıca zorunlu eğitimin teknik eğitim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerine olumlu ve olumsuz etkileri ele alınarak, olumsuz etkilerin nasıl bertaraf edileceği konusunda çözüm önerileri geliştirildi. Teknik Meslek Liselerinin ihtiyaca cevap verip vermediği tartışılarak sorunların nasıl çözüleceği konusunda fikir üretilmeye çalışıldı.

 

Şubelerden gelen raporlar değerlendirilerek tek rapor haline getirilmesi kararlaştırıldı.