- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Rumeli Balkan Federsyonundan, Sırrı SAKIK’a tepki!

Rumeli Balkan Federsyonu yaptığı açıklamada;
TBMM  kürsüsünde Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim sözleriyle televizyon kameraları ve milyonların gözleri önünde ettikleri yemine rağmen “sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslar’dan, Balkanlardan-Rumeli’den gelenler Boşnakları ve tüm bu coğrafyadan gelenleri siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz” diye zırvalayıp , ırkçılık ve bölücülük yapan BDP Milletvekili Sırrı SAKIK ve onun gibi düşünenleri nefretle kınıyoruz.

Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes, din, mezhep, dil ve etnik köken gözetilmeksizin Türk’tür. Türklük, bütün Türk vatandaşlarının beraberce varlığı ve dayanışmasının ifadesidir.
Türk demenin faşistlik, Kürt demenin demokratlık olarak algılandığı günümüzde, emperyalizm her yeri ve herkesi işgal altına almış, akıllara ambargo koymuştur. Kendi milliyetçiliklerinden taviz vermeyen bazı devletler yıllardır ülkemizdeki Kürtçülük terörünü, insan hakları ve demokrasi diye kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Çelişkiler ülkesinde yaşıyoruz adeta. Bir yanda gerçek mağdurlar olan terörün hedefindeki şehit aileleri, gaziler, terörün içinde yaşamak zorunda kalan siviller yani halk, öte yandan insanlığa karşı her türlü suçu işledikleri halde sürekli başkalarını ve devleti suçlayan cinayet şebekesi ve destekçileri
Rumeli veya Kafkaslardan gelen vatandaşlarımız, bu ülkenin tüm fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli birlik ruhu içinde ,daima vatana, millete, bayrağa ve her türlü milli ve manevi değere sıtkı sadakatle bağlı olmuşlar, milletimizin milli şuur ve ülküsü etrafında toplanmayı şeref bilmişlerdir.

Askeri, polisi, öğretmeni, kadın, çocuk, bebek, yaşlı genç demeden masum ve biçare sivil insanları dahi gözünü kırpmadan öldüren, okulları, şantiyeleri, tesisleri, ve öğrencileri molotofla yakan eli kanlı teröristlerle, teröre arka çıkanların bu konularda ahkam kesmelerinin hiçbir mantığı ve tutarlılığı olmadığından, adı geçen kişinin ırkçı ve faşizan görüşle , belli kimlikteki yurttaşları gruplandırıp, onlara karşı kinini ve nefretini  belirtmesi yüce Türk Milletinin vicdanında değerlendirilecektir.
Türk Milletinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olan tüm vatandaşlarımızın, nereli olduğuna bakılmaksızın her bir ferdinin olmazsa olmaz derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin ortak üst kimliği çatısı altında toplanan Türk Milleti, farlılıkları eşit yurttaşlık temelinde değerlendirmekte olup zenginliğimizin kaynağı  olduğuna inanmaktadır. Olumsuz düşünülseydi etnik farklılık iddiasında bulunan Kürt kökenli vatandaşlarımız yurdun her köşesinde mal-mülk edinip, iş-güç servet sahibi olamaz köyünden gelip  batı bölgelerindeki il ve ilçelerden milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi seçilemezdi herhalde.
Türk sıfatı etnik kökene dayanmayan bir yurtseverliktir. Atatürk, Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan Türkiye halkıdır diyerek, ulusu belirli bir coğrafya üzerinde oturan halkın bütünü olarak kucaklamaktadır.
Atatürk Milliyetçiliği de kısaca Irkı, kökeni ne olursa olsun ruhen ve vicdanen kendisini Türk olarak kabul eden herkesi Türk milletinin bir ferdi olarak kabul etmek, vatan ve milletini sevmek ve onu yüceltmek için her türlü gayreti göstermektir. Atatürk’ün Ne mutlu Türküm diyene sözünü anlayamayanlara duyurulur.
RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ADINA
AYHAN BÖLÜKBAŞI
GENEL BAŞKAN