- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Memur Sen, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Olmazsa Olmazımızdır.

İstanbul’da Memur Sen üyeleri Aksaray Metro İstasyonu önünde basın açıklaması yaptı. Toplu Görüşme sürecine ilişkin taleplerini açıklayan Memur Sen İstanbul İl Başkanı Ahmet Yurtman; Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Yasası olmazsa olmazımızdır dedi.

Aksaray Metro İstasyonu önünde bir araya gelen Memur Sen’e bağlı sendikaların üyeleri maaşların yetersizliğine değindiler ve “memurun maaşı, devletin onurudur” dediler. İl Başkanı Ahmet Yurtman, Biz Memur-Sen Konfederasyonu olarak, bu yılki toplu görüşme masasına 376 bin 355 üye sayısıyla heyet başkanı olmanın sorumluluğuyla oturduk. Üyelerimizle birlikte 2 milyon 200 bin kamu görevlisinin mali, idari ve sosyal haklarını artıracak ve geliştirecek kazanımlar elde etmek için toplu görüşme masasında sıkı bir pazarlık süreci yürütüyoruz dedi.

Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika yasasına vurgu yapan İl Başkanı Yurtman; Anayasa’nın 90. maddesi ve uluslar arası sözleşmelerden doğan bir haktır.. Bu uluslar arası hukuktan doğan hakkın en kısa sürede gerçekleştirilmesini, 2010 yılında yaptırım gücü olmayan işlevsiz toplu görüşme sisteminin tarihteki yerini almasını, toplu sözleşme düzeninin ise, kamu görevlilerinin geleceğinin belirlendiği bir zemin olmasını bekliyoruz dedi.

Basın açıklaması sırasında “Toplu Görüşme değil, Toplu Sözleşme”, “Memurun maaşı devletin onuru”, “Siyaset hakkı istiyoruz”, “Sözleşmeli kölelik istemiyoruz” şeklinde sloganlar atan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

İşte yapılan açıklamada dile getirilen talepler ;

Kamuda farklı istihdama son verilsin;

Farklı statüde kamu çalışanı istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek temel istihdam şekli, kadrolu ve sürekli memurluk olmalıdır. Bu doğrultuda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tam (4-B) veya kısmi zamanlı (4-C) statüde görev yapan sözleşmeli kamu çalışanları kadroya geçirilmelidir.

Kamu çalışanlarının ücretleri 2010 yılında yüzde 11 artırılmalıdır;

Kamu görevlileri yaşanmakta olan ekonomik krizden olumsuz etkilenmişlerdir. Diğer taraftan TUİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sanaldır, mutfak enflasyonunu yansıtmamaktadır. 2002-2008 tarihleri arasında ekonomi ortalama yüzde 6.2 büyümesine rağmen kamu görevlilerine büyümeden pay(refah payı) verilmemiştir. Tüm bu ekonomik gerçekler ve yoksulluk sınırının 2 milyon 300 bin TL’yi geçtiğini de dikkate alarak kamu görevlilerinin ücretlerinde 2010 yılı için %11 artış yapılmasını, söz konusu artışın, 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere defaten gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.


Ek ödemede en az 80 TL olmak üzere artış yapılmalıdır;

375 Sayılı KHK’de yapılan değişiklikle hayata geçirilen ek ödeme uygulamasının fiili uygulamasına yön veren Bakanlar Kurulu Kararı ile YPK kararında yer verilen ek ödeme oranlarında en düşüğü 15 puan((80 TL) olmak üzere artış yapılmalı ve 2008 Mutabakat Metni’nin konuyla ilgili hükmünün gerekleri yerine getirilmelidir. Kurum ayrımı yapmaksızın unvan ve kadro bazında 2012 yılının ilk altı ayı sonu itibarıyla ek ödeme kapsamında kamu görevlilerinin yararlanacağı ek ödeme oranları belirlenmeli ve 2012 yılında bu orana ulaşılması için 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ek ödeme oranlarında yapılacak artışlar ve bu artışların hangi tarihte gerçekleştirileceği takvime bağlanmalıdır.

Toplu görüşme primi 28 TL olmalıdır;

Sendikalı işçilere ödenen toplu sözleşme ikramiyesinde olduğu gibi sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 10 TL tutarındaki Toplu Görüşme Primi’nin 500 gösterge rakamıyla aylıklara uygulanan katsayının çarpımıyla bulunacak tutarda (500*0,05592= 27,96 TL olarak )ödenmelidir

Gelir vergisi oranları 5 puan indirilmeli veya her ay 100 TL kriz çeki verilmeli;

Kamu çalışanlarının büyük bölümü yılın ikinci altı aylık döneminde %20’lik gelir vergisi oranı grubuna dahil olmaktadır. Bu durum, maaşlarında yapılan artışın reel artış olmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu kapsamda, gelir vergisi oranları ücretliler için 5 puan indirilmelidir. Vergi indiriminin mümkün olmaması halinde ise, ekonomik krizin kamu görevlileri üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla altı ayda bir ödenmek üzere kamu görevlilerine 600 TL tutarında kriz çeki ödenmelidir.

Kalkınmada Öncelikli Bölge Tazminatı verilmeli;

Kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki iller, kamu görevlileri tarafından sürgün bölgesi olarak değerlendirilmekten kurtarılmalıdır. Bu itibarla, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki il veya ilçelerde görev yapan kamu görevlilerine il ve ilçelerin kalkınmışlık düzeylerine ve kalkınmada öncelik derecelerine yönelik olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan veriler ışığında kalkınmada öncelikli bölge tazminatı verilmeli veya özel hizmet tazminatları ile yan ödemeleri bir kattan az olmamak üzere artırımlı olarak ödenmelidir.

Aile yardımı 47 TL artırılsın;

Halen 1500 olarak uygulanmakta olan aile yardımının ödenmesine esas gösterge rakamı 2350’ye yükseltilmelidir. Bugün itibariyle çalışmayan eş için yapılan yaklaşık 83 TL tutarındaki aile yardımı 131 TL’ye çıkarılmalıdır.

Çocuk yardımında sayı sınırı kaldırılmalıdır;

Çocuk yardımındaki sayı sınırlaması kaldırılmalı ve yardım tutarı sıfır ila 14 yaş(zorunlu ilköğretim çağındaki) arasındaki çocuklar için 500, diğer çocuklar için 250 gösterge rakamı uygulanmalıdır.

Yiyecek ve giyecek yardımı nakden verilmelidir;

Kamuda ayırım yapılmaksızın yemek yardımı kamu görevlilerine maaşlarıyla birlikte nakden ödenmelidir. Öte yandan giyecek yardımının ayni nitelikte olması, kamu görevlilerini rahatsız etmektedir. Giyecek yardımının nakdi olarak yapılması kamu maliyesine bir yük getirmeyeceği gibi kamu görevlilerini “babası tarafından alınacak bayramlık elbiseyi bekleyen çocuk” benzetmesinden de kurtaracaktır.

En düşük bekâr memur maaşı 1360 TL olmalıdır.

Kamu görevlilerinin aldığı maaşlar yoksulluk sınırının çok altında kalmıştır. Mevcut durumda 13/1’den maaş alan bekar hizmetlinin ek ödeme dahil maaşı 1032 TL’dir. Memur maaşlarında yüzde 11 artış ile diğer kalemlere ilişkin artış taleplerimiz kabul edilirse, en düşük bekar memur maaşı 1360 TL’ye yükselecektir. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu 13/1’den maaş alan hizmetlinin maaşı bugün itibarıyla 1157 TL’dir. % 11 artış talebimiz ve eş yardımı ile diğer kalemlere ilişkin artış taleplerimizin kabul edilmesi halinde evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu hizmetlinin maaşı 1544 TL’ye çıkacaktır.

Haber: Murat Şit