- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Aysel Gözübüyük Sergisi!

28 Kasım – 11 Aralık 2012 tarihleri arasında Bahariye Sanat Galerisi’nde sanatçı Aysel Gözübüyük’ün resim sergisi yer alıyor.

1985 İstanbul doğumlu Salih Cem Nar , Marmara Ünivesitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü mezunudur.

Hüsnü Dokak Aysel Gözübüyük’ün eserleri hakında şu tesbitlerde bulunmuştur:

“Sosyal eleştiri sınırları içinde kalarak ırk, cinsiyet ve sınıf ayrımcılığı gibi temel insanlık sorunlarını kendine konu edinen Aysel Gözübüyük, resimlerinde dışavurumcu bir yaklaşımla ele aldığı dramatik ve çaresiz yüz ifadeli insan bedenilerini kullanmaktadır. Çevresinden soyutlanmış yalnız ve mutsuz; bir o kadar da endişeli figürler herkese ait olabilecek kendi hikâyesini anlatır gibidir.

 

Sanatçı, altmışlı yılların katı siyasal içerikli Ortodoks feminizminden çok, siyaset önermelerine başvurmadan özgürlükçü kadın – erkek beraberliğinden yana olan tavrını açıkça ortaya koyar. 1910 ‘lu yılların Alman dışavurumcuları gibi, Aysel Gözübüyük’ ün figürleri, soğuk ve donuk görünümlüdürler ve zorlukları aşmada ümidini yitirmiş bireylerin yeniden doğuşlarını gizlemeye çalışmadan kendilerini hissettirme çabası içindedirler. Yüz ve beden ifadeleri, izleyeni de sorunun bir parçası oldukları hissine kaptırmada son derece başarılıdır.”

 

Galerimiz Pazar Pazartesi hariç hergün 11:30 – 18:00 saatleri arasında açıktır.