MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Sivil Toplum » Hangi Bölüm için Hangi Üniversite Tercih Edilmelidir?
Hangi Bölüm için Hangi Üniversite Tercih Edilmelidir?


Her üniversitenin iyi olduğu bölüm farklıdır. Bazı bölümlerde vakıf üniversiteleri daha verimli bir eğitim süreci vadederken bazı bölümlerde ise devlet üniversitelerini tercih etmek daha doğrudur. Örneğin 2 yıllık sağlık bölümü okumak isteyen kişilerin hastanesi olan bir özel üniversitede eğitim görmesi daha avantajlıdır. Çünkü öğrenciler, bu üniversitelerin hastanelerinde staj yapma imkanına sahip olabilir. Ayrıca stajdan sonra o kurumda çalışma fırsatı da yakalamanız mümkündür.

Hukuk, tıp, mühendislik gibi bazı bölümlerde ise belirli üniversiteler öne çıkar. Örneğin hukuk bölümü için Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi başta gelir. Tıp bölümü için Hacettepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlar kaliteli bir eğitim vermektedir. Mühendislikle ilgili bölümlerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bölüm tercihi yaparken o alanda üniversitenin ne kadar prestijli olduğu araştırılmalıdır.

Üniversitelerin Meslek Edinmedeki Rolü Nedir?

Bazı üniversiteler, öğrencilerine staj imkânı verirken bazıları bu tip imkanlara sahip değildir. Örneğin sağlık üzerine bir bölüm okuduğunuzda ileride iş dünyasında bir adım öne geçmeniz için üniversitenin mutlaka bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olması gerekir. Bu anlamda Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Medipol Üniversitesi gibi kurumların hastanelerle ortaklaşa çalışması sebebiyle sağlık alanında diğer üniversitelere göre daha prestijli konumda olduğunu söylemek mümkündür.

Örneğin psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuduğunuzda üniversitenin size danışanlarla görüşme sağlayabileceğiniz bir ortam yaratması gerekmektedir. Bu anlamda Pamukkale Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlar seans odalarına sahip olduğu için öğrencilere kolaylık sağlamaktadır. Fakat Marmara Üniversitesi bu alanda eksiklik yaşamaktadır. Dolayısıyla Marmara Üniversitesinde öğrencilerin seans ortamını deneyimlemesi zorlaşmaktadır.

Üniversitelerdeki Eğitim Seviyesi Neden Farklılık Göstermektedir?

Her üniversitenin altyapısı aynı değildir. Örneğin genellikle vakıf üniversitelerinin altyapısı, devlet üniversitelerine göre daha fazla gelişmiştir. Vakıf üniversitelerinde öğrencilerin bir kısmının belli bir ücret karşılığında eğitim hizmeti almasının bir sonucu olarak, sınıflarda daha az sayıda öğrenci vardır. Bu durum hem öğrenmeyi hem de kütüphane, laboratuvar gibi olanakları değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Fakat sistem, devlet üniversitelerinde tam tersi yönde işlemektedir.

Üniversitelerin eğitim seviyesindeki farklılık, öğretim elemanlarına ayrılan bütçeye göre de değişmektedir. Akademisyenler daha güvenceli olduğu için devlet üniversitelerini tercih etmekte ancak kimi zaman kontenjanın kısıtlı olması sebebiyle vakıf üniversitelerine yönelmektedir. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerine göre daha az güvenceli ve kimi durumlarda daha düşük maaşa sahip olduğu için akademisyenlerin motivasyonunu etkileyebilmektedir.

Türkiye’nin Öne Çıkan Üniversiteleri Hangileridir?

Türkiye’nin öne çıkan üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Hacettepe Üniversitesi
 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 3. İstanbul Teknik Üniversitesi
 4. İstanbul Üniversitesi
 5. Koç Üniversitesi
 6. Gazi Üniversitesi
 7. Ankara Üniversitesi
 8. Gebze Teknik Üniversitesi
 9. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 10. Ege Üniversitesi
 11. Boğaziçi Üniversitesi
 12. Sabancı Üniversitesi
 13. Yıldız Teknik Üniversitesi
 14. Atatürk Üniversitesi
 15. Marmara Üniversitesi
 16. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 17. Dokuz Eylül Üniversitesi
 18. Erciyes Üniversitesi
 19. Selçuk Üniversitesi
 20. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yukarıdaki sonuçlar, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK’ün verilerine dayanarak ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı tarafından açıklanmıştır.

Üniversitelerde Okunabilecek 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?

Üniversitelerde okunabilecek 4 yıllık bölümler şu şekilde sıralanabilir:

 • Acil Yardım – Afet Yönetimi
 • Adli Bilimler
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Aktüerya Bilimleri
 • Astronomi – Uzay Bilimleri
 • Bahçe Bitkileri
 • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
 • Basım Teknolojileri
 • Beslenme – Diyetetik
 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi – Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar – Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri – Teknolojileri
 • Bitki Koruma
 • Bitkisel Üretim – Teknolojileri
 • Biyoenformatik – Genetik
 • Biyokimya
 • Biyoloji
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Biyosistem Mühendisliği
 • Biyoteknoloji
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Deniz Bilimleri – Teknolojisi Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Deri Mühendisliği
 • Dijital Oyun Tasarımı
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Diş Hekimliği
 • Ebelik
 • Eczacılık
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik – Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Ergoterapi
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Fizik Öğretmenliği
 • Fizyoterapi – Rehabilitasyon
 • Fotonik
 • Gemi İnşaatı – Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi – Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Gemi – Yat Tasarımı
 • Genetik – Biyomühendislik
 • Genetik – Yaşam Bilimleri Programları
 • Geomatik Mühendisliği
 • Gerontoloji
 • Gıda Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi
 • Harita Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik – Elektroniği
 • Havacılık – Uzay Mühendisliği
 • Hayvansal Üretim – Teknolojileri
 • Hemşirelik
 • Hidrojeoloji Mühendisliği
 • İç Mimarlık
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • İmalat Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik – Bilgisayar Bilimleri
 • İş Sağlığı – Güvenliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
 • Kentsel Tasarım – Peyzaj Mimarlığı
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya Öğretmenliği
 • Kimya-Biyoloji Mühendisliği
 • Kontrol – Otomasyon Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi – Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi – Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi – Teknolojileri
 • Matematik
 • Matematik Mühendisliği
 • Matematik Öğretmenliği
 • Matematik – Bilgisayar Bilimleri
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji – Malzeme Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Moleküler Biyoloji – Genetik
 • Moleküler Biyoteknoloji
 • Mühendislik Programları
 • Mühendislik – Doğa Bilimleri Programları
 • Nanobilim – Nanoteknoloji
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Odyoloji
 • Optik – Akustik Mühendisliği
 • Orman Endüstrisi Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Perfüzyon
 • Petrol – Doğalgaz Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Pilotaj
 • Polimer Malzeme Mühendisliği
 • Raylı Sistemler Mühendisliği
 • Su Bilimleri – Mühendisliği
 • Su Ürünleri Mühendisliği
 • Süt Teknolojisi
 • Şehir – Bölge Planlama
 • Tarım Makineleri – Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Genetik Mühendisliği
 • Tarımsal Yapılar – Sulama
 • Tarla Bitkileri
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tıp
 • Tıp Mühendisliği
 • Tohum Bilimi – Teknolojisi
 • Toprak Bilimi – Bitki Besleme
 • Tütün Eksperliği
 • Uçak Bakım – Onarım
 • Uçak Elektrik – Elektroniği
 • Uçak Gövde – Motor Bakımı
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Bilimleri – Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
 • Uzay – Uydu Mühendisliği
 • Veteriner
 • Yaban Hayatı Ekolojisi – Yönetimi
 • Yapay Zeka Mühendisliği
 • Yapay Zeka – Veri Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme
 • Yazılım Mühendisliği
 • Ziraat Mühendisliği Programları
 • Zootekni
 • Aile – Tüketici Bilimleri
 • Antrenörlük Eğitimi
 • Antropoloji
 • 160. Arkeoloji
 • Ayakkabı Tasarımı – Üretimi 
 • Bankacılık 
 • Bankacılık – Finans 
 • Bankacılık – Sigortacılık 
 • Beden Eğitimi – Spor Öğretmenliği 
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 
 • Bilim Tarihi 
 • Çalışma Ekonomisi – Endüstri İlişkileri
 • Çocuk Gelişimi 
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
 • Egzersiz – Spor Bilimleri 
 • Ekonometri 
 • Ekonomi 
 • Ekonomi – Finans 
 • Enerji Yönetimi 
 • Felsefe 
 • Felsefe Grubu Öğretmenliği 
 • Gayrimenkul Geliştirme – Yönetimi 
 • Girişimcilik 
 • Grafik 
 • Grafik Tasarımı 
 • Gümrük İşletme 
 • Havacılık Yönetimi 
 • Hukuk 
 • İç Mimarlık – Çevre Tasarımı 
 • İktisadi – İdari Bilimler Programları 
 • İktisadi – İdari Programlar 
 • İktisat 
 • İnsan Kaynakları Yönetimi 
 • İslam İktisadı – Finans 
 • İşletme 
 • Kamu Yönetimi 
 • Klasik Arkeoloji 
 • Kuyumculuk – Mücevher Tasarımı 
 • Kültür Varlıklarını Koruma – Onarım 
 • Küresel Siyaset – Uluslararası İlişkiler 
 • Lojistik Yönetimi 
 • Maliye 
 • Moda Tasarımı 
 • Muhasebe – Denetim 
 • Muhasebe – Finans Yönetimi 
 • Müzecilik 
 • Organik Tarım İşletmeciliği 
 • Otel Yöneticiliği 
 • Pazarlama 
 • Politika – Ekonomi 
 • Protohistorya – Ön Asya Arkeolojisi 
 • Psikoloji 
 • Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik 
 • Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik Öğretmenliği 
 • Rehberlik – Psikolojik Danışmanlık 
 • Rekreasyon 
 • Sağlık Yönetimi 
 • Sanat – Sosyal Bilimler Programları 
 • Sermaye Piyasası 
 • Seyahat İşletmeciliği 
 • Seyahat İşletmeciliği – Turizm Rehberliği 
 • Sınıf Öğretmenliği 
 • Sigortacılık 
 • Sigortacılık – Aktüerya Bilimleri 
 • Sigortacılık – Risk Yönetimi 
 • Sigortacılık – Sosyal Güvenlik 
 • Siyasal Bilimler 
 • Siyaset Bilimi 
 • Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi 
 • Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler 
 • Sosyal Hizmet 
 • Sosyal – Siyasal Bilimler 
 • Sosyoloji 
 • Spor Yöneticiliği 
 • Takı Tasarımı 
 • Tapu Kadastro 
 • Tarım Ekonomisi 
 • Tarım Ticareti – İşletmeciliği 
 • Tarih Öncesi Arkeolojisi 
 • Teknoloji – Bilgi Yönetimi 
 • Tekstil Tasarımı 
 • Tekstil – Moda Tasarımı 
 • Turizm İşletmeciliği 
 • Turizm – Otel İşletmeciliği 
 • Türk İslam Arkeolojisi
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans – Bankacılık
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret – Finans
 • Uluslararası Ticaret – Finansman
 • Uluslararası Ticaret – İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret – Lojistik
 • Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
 • Yerel Yönetimler
 • Yiyecek – İçecek İşletmeciliği
 • Yönetim Bilimleri Programları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Arkeoloji – Sanat Tarihi
 • Azerbaycan Türkçesi
 • Basın – Yayın
 • Coğrafya, Mezunları
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • Çağdaş Türk Lehçeleri – Edebiyatları  
 • Çerkez Dili – Edebiyatı  
 • Çizgi Film – Animasyon  
 • El Sanatları  
 • Film Tasarımı – Yazarlığı  
 • Film Tasarımı – Yönetimi  
 • Film Tasarım – Yönetmenliği  
 • Fotoğraf  
 • Fotoğraf – Video  
 • Gastronomi – Mutfak Sanatları  
 • Gazetecilik  
 • Geleneksel Türk Sanatları  
 • Görsel İletişim Tasarımı  
 • Görsel Sanatlar  
 • Gürcü Dili – Edebiyatı  
 • Halkbilim  
 • Halkla İlişkiler  
 • Halkla İlişkiler – Reklamcılık  
 • Halkla İlişkiler – Tanıtım  
 • İlahiyat  
 • İletişim Bilimleri  
 • İletişim Fakültesi  
 • İletişim Sanatları  
 • İletişim Tasarımı – Yönetimi  
 • İletişim – Tasarım  
 • İslam Bilimleri  
 • İslami İlimler  
 • Kazak Dili – Edebiyatı  
 • Kültür – İletişim Bilimleri  
 • Kürt Dili – Edebiyatı  
 • Medya – Görsel Sanatlar  
 • Medya – İletişim  
 • Okul Öncesi Öğretmenliği  
 • Özel Eğitim Öğretmenliği  
 • Radyo, Televizyon – Sinema  
 • Reklam Tasarımı – İletişimi  
 • Reklamcılık  
 • Rekreasyon Yönetimi  
 • Sanat Tarihi  
 • Sanat – Kültür Yönetimi  
 • Sinema – Dijital Medya  
 • Sinema – Televizyon  
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  
 • Sümeroloji  
 • Süryani Dili – Edebiyatı  
 • Tarih  
 • Tarih Öğretmenliği  
 • Televizyon Haberciliği – Programcılığı  
 • Tiyatro Eleştirmenliği – Dramaturji  
 • Türk Dili – Edebiyatı  
 • Türk Halkbilimi  
 • Türkçe Öğretmenliği  
 • Türkoloji  
 • Yeni Medya  
 • Yeni Medya – İletişim  
 • Zaza Dili – Edebiyatı  
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Almanca Mütercim ve Tercümanlık
 • Almanca Öğretmenliği
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Arapça Mütercim ve Tercümanlık
 • Arapça Öğretmenliği
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı
 • Batı Dilleri
 • Boşnak Dili ve Edebiyatı
 • Bulgar Dili ve Edebiyatı
 • Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
 • Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Çeviribilim
 • Çin Dili ve Edebiyatı 
 • Çince Mütercim ve Tercümanlık 
 • Dilbilimi 
 • Ermeni Dili ve Kültürü 
 • Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 
 • Fars Dili ve Edebiyatı 
 • Farsça Mütercim ve Tercümanlık 
 • Fransız Dili ve Edebiyatı 
 • Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
 • Fransızca Öğretmenliği 
 • Hindoloji 
 • Hititoloji 
 • Hungaroloji 
 • İbrani Dili ve Kültürü 
 • İngiliz Dil Bilimi 
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı 
 • İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 
 • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 
 • İngilizce Öğretmenliği 
 • İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı 
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı 
 • Japon Dili ve Edebiyatı 
 • Japonca Öğretmenliği 
 • Karşılaştırmalı Edebiyat 
 • Kore Dili ve Edebiyatı 
 • Latin Dili ve Edebiyatı 
 • Leh Dili ve Edebiyatı 
 • Mütercim-Tercümanlık 
 • Rus Dili ve Edebiyatı 
 • Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
 • Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları 
 • Rusça Mütercim ve Tercümanlık 
 • Sinoloji 
 • Turizm Rehberliği 
 • Ukrayna Dili ve Edebiyatı 
 • Urdu Dili ve Edebiyatı 
 • Yunan Dili ve Edebiyatı

Üniversitelerde Okunabilecek 2 Yıllık Bölümler Nelerdir?

Üniversitelerde okunabilecek 2 yıllık bölümler şu şekilde sıralanabilir:

Acil Durum – Afet Yönetimi Bölümü 
Ağız – Diş Sağlığı Bölümü 
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü 
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü 
Anestezi Bölümü 
Ayakkabı Tasarım – Üretimi Bölümü 
Beton Teknolojisi Bölümü 
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü 
Bilgisayar Destekli Tasarım – Animasyon Bölümü 
Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü 
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 
Bitki Koruma Bölümü 
Biyokimya Bölümü 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü 
Boya Teknolojisi Bölümü 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü 
Coğrafi Bilgi Sistemleri – Teknolojileri Bölümü 
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü 
Çevre Sağlığı Bölümü 
Deniz Ulaştırma – İşletme Bölümü 
Deri Teknolojisi Bölümü 
Diş Protez Teknolojisi Bölümü 
Diyaliz Bölümü 
Doğalgaz – Tesisatı Teknolojisi Bölümü 
Döküm Bölümü 
Eczane Hizmetleri Bölümü 
Elektrik Bölümü 
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü 
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü 
Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü 
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü 
Elektronik Teknolojisi Bölümü 
Elektronörofizyoloji Bölümü 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Endüstriyel Cam – Seramik Bölümü 
Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü 
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü 
Engelli Bakımı – Rehabilitasyon Bölümü 
Evde Hasta Bakımı Bölümü 
Fizyoterapi Bölümü 
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü 
Gemi İnşaatı Bölümü 
Gemi Makineleri İşletme Bölümü 
Geoteknik Bölümü 
Gıda Kalite Kontrolü – Analizi Bölümü 
Gıda Teknolojisi Bölümü 
Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü 
Harita ve Kadastro Bölümü 
İklimlendirme – Soğutma Teknolojisi Bölümü 
İlk ve Acil Yardım Bölümü 
İnşaat Teknolojisi Bölümü 
İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü 
İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü 
İş Sağlığı – Güvenliği Bölümü 
İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü 
Kağıt Teknolojisi Bölümü 
Kaynak Teknolojisi Bölümü 
Kimya Teknolojisi Bölümü 
Kontrol – Otomasyon Teknolojisi Bölümü 
Kuruyemiş Üretimi – Teknolojisi Bölümü 
Laborant – Veteriner Sağlık Bölümü 
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü 
Lastik – Plastik Teknolojisi Bölümü 
Maden Teknolojisi Bölümü 
Makine Bölümü 
Makine, Resim – Konstrüksiyon Bölümü 
Mekatronik Bölümü 
Metalurji Bölümü 
Mobil Teknolojileri Bölümü 
Mobilya – Dekorasyon Bölümü 
Nükleer Teknoloji – Radyasyon Güvenliği Bölümü 
Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü 
Odyometri Bölümü 
Optisyenlik Bölümü 
Ortopedik Protez – Ortez Bölümü 
Oto Boya – Karoseri Bölümü 
Otomotiv Teknolojisi Bölümü 
Otopsi Yardımcılığı Bölümü 
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 
Perfüzyon Teknikleri Bölümü 
Podoloji Bölümü 
Polimer Teknolojisi Bölümü 
Radyo – Televizyon Teknolojisi Bölümü 
Radyoterapi Bölümü 
Rafineri – Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü 
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü 
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü 
Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü 
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü 
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü 
Sahne – Gösteri Sanatları Teknolojisi Bölümü 
Seramik, Cam – Çinicilik Bölümü 
Seramik – Cam Bölümü 
Sondaj Teknolojisi Bölümü 
Sulama Teknolojisi Bölümü 
Süt – Besi Hayvancılığı Bölümü 
Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü 
Tahribatsız Muayene Bölümü 
Tarım Makineleri Bölümü 
Tekstil Teknolojisi Bölümü 
Tekstil – Halı Makineleri Bölümü 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 
Uçak Teknolojisi Bölümü 
Un – Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Bölümü 
Üretimde Kalite Kontrol Bölümü 
Web Tasarımı – Kodlama Bölümü 
Yağ Endüstrisi Bölümü 
Yapı Denetimi Bölümü 
Yapı Ressamlığı Bölümü 
Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü 
Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü 
Yat Kaptanlığı Bölümü 
Yaşlı Bakımı Bölümü 
Adalet Bölümü 
Aşçılık Bölümü 
Basın – Yayıncılık Bölümü 
Büro Yönetimi – Yönetici Asistanlığı Bölümü 
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü 
Çocuk Gelişimi Bölümü 
Deri Konfeksiyon Bölümü 
Fotoğrafçılık – Kameramanlık Bölümü 
Geleneksel El Sanatları Bölümü 
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü 
Görsel İletişim Bölümü 
Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü 
Halkla İlişkiler – Tanıtım Bölümü 
Hukuk Büro Yönetimi – Sekreterliği Bölümü 
İlahiyat Bölümü 
Kültürel Miras – Turizm Bölümü 
Marka İletişimi Bölümü 
Medya – İletişim Bölümü 
Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 
Radyo – Televizyon Programcılığı Bölümü 
Reklamcılık Bölümü 
Saç Bakımı – Güzellik Hizmetleri Bölümü 
Tıbbi Dokümantasyon – Sekreterlik Bölümü 
Turist Rehberliği Bölümü 
Turizm Animasyonu Bölümü 
Uygulamalı İngilizce – Çevirmenlik Bölümü 
Uygulamalı İspanyolca – Çevirmenlik Bölümü 
Uygulamalı Rusça – Çevirmenlik Bölümü 
Yerel Yönetimler Bölümü 
Arıcılık Bölümü 
Atçılık – Antrenörlüğü Bölümü 
Avcılık – Yaban Hayatı Bölümü 
Bağcılık Bölümü 
Bahçe Tarımı Bölümü 
Bankacılık – Sigortacılık Bölümü 
Basım – Yayın Teknolojileri Bölümü 
Bilgi Yönetimi Bölümü 
Çay Tarımı – İşleme Teknolojisi Bölümü 
Çevre Temizliği – Denetimi Bölümü 
Çim Alan Tesisi – Yönetimi Bölümü 
Çocuk Koruma – Bakım Hizmetleri Bölümü 
Deniz Brokerliği Bölümü 
Deniz – Liman İşletmeciliği Bölümü 
Dış Ticaret Bölümü 
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü 
Emlak – Emlak Yönetimi Bölümü 
Endüstriyel Tavukçuluk Bölümü 
Eser Koruma Bölümü 
Et – Ürünleri Teknolojisi Bölümü 
Ev İdaresi Bölümü 
Fındık Eksperliği Bölümü 
Fidan Yetiştiriciliği Bölümü 
Grafik Tasarımı Bölümü 
Hava Lojistiği Bölümü 
İç Mekan Tasarımı Bölümü 
İkram Hizmetleri Bölümü 
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 
İşletme Yönetimi Bölümü 
Kooperatifçilik Bölümü 
Kuyumculuk – Takı Tasarımı Bölümü 
Kültür Balıkçılığı Bölümü 
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü 
Lojistik Bölümü 
Maliye Bölümü 
Mantarcılık Bölümü 
Marina İşletme Bölümü 
Marina – Yat İşletmeciliği Bölümü 
Menkul Kıymetler – Sermaye Piyasası Bölümü 
Meyve – Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü 
Mimari Restorasyon Bölümü 
Moda Yönetimi Bölümü 
Moda Tasarımı Bölümü 
Muhasebe – Vergi Uygulamaları Bölümü 
Organik Tarım Bölümü 
Ormancılık – Orman Ürünleri Bölümü 
Otobüs Kaptanlığı Bölümü 
Özel Güvenlik – Koruma Bölümü 
Pazarlama Bölümü 
Perakende Satış – Mağaza Yönetimi Bölümü 
Peyzaj – Süs Bitkileri Bölümü 
Posta Hizmetleri Bölümü 
Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü 
Sahne – Dekor Tasarımı Bölümü 
Seracılık Bölümü 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 
Sivil Savunma – İtfaiyecilik Bölümü 
Sosyal Güvenlik Bölümü 
Sosyal Hizmetler Bölümü 
Spor Yönetimi Bölümü 
Su Altı Teknolojisi Bölümü 
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü 
Süt – Ürünleri Teknolojisi Bölümü 
Tapu – Kadastro Bölümü 
Tarım Bölümü 
Tarımsal İşletmecilik Bölümü 
Tarımsal Ürünler Muhafaza – Depolama Teknolojisi Bölümü 
Tarla Bitkileri Bölümü 
Tıbbi Tanıtım – Pazarlama Bölümü 
Tıbbi – Aromatik Bitkiler Bölümü 
Tohumculuk Bölümü 
Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü 
Turizm – Seyahat Hizmetleri Bölümü 
Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü 
Ulaştırma – Trafik Hizmetleri Bölümü 
Yat İşletme – Yönetimi Bölümü 
Zeytincilik – Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü 

Üniversiteler Hangi Bölümleri ile Öne Çıkmaktadır?

 • Hacettepe Üniversitesi- Tıp
 • Ankara Üniversitesi- Hukuk
 • Boğaziçi Üniversitesi- Makine Mühendisliği
 • İstanbul Teknik Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliği
 • Galatasaray Üniversitesi- Uluslararası İlişkiler
 • Yıldız Teknik Üniversitesi- Endüstri Mühendisliği
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi- İşletme
 • Koç Üniversitesi- Psikoloji
 • Bilgi Üniversitesi- Radyo, Televizyon ve Sinema
 • ODTÜ- İnşaat ve Makine Mühendisliği
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Konservatuvar
 • Bahçeşehir Üniversitesi- Dijital Oyun Tasarımı
 • Ege Üniversitesi- Diş Hekimliği
📆 10 Haziran 2021 Perşembe 17:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR