MENÜ ☰
Volimax
Şeref Bey Döner
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Flaş, Genel, Toplum » Gelir Testi Yaptırmayanların Durumu Ne olacak?
Gelir Testi Yaptırmayanların Durumu Ne olacak?


Pendik SGM Müdürü Kenan Koçak “Kimler Genel Sağlık Sigortası Kapsamında? Gelir Testi Yaptırmayanların Durumu Ne olacak?” gibi önemli konuları basınla paylaştı.


Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi yetkilileri, verilen hizmetler hakkında halkı bilgilendirmek ve basınla tanışmak amacıyla kahvaltıda bir araya geldiler.

21 Şubat 2012 Salı günü saat 9.30’da Kaynarca’da ki hizmet binasında gerçekleştirilen kahvaltıda Merkez Müdürü Kenan Koçak, Müdür Yardımcıları; Feray Figen Kaya, Gülay Toker, Suat Kalkan, Abdullah Beşiroğlu, Mehmet Demirci, Zerrin Akgün, Gamze Pak, V.H.K.İ. Ersin Gören hazır bulundular.

Sohbet ortamında geçen kahvaltıda basının sorularını cevaplandırdılar. İşte o sorulardan bazıları;

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) KAPSAMINDA ?

Sigortalı olarak çalışanlar (işçi, memur, esnaf vs) isteğe bağlı sigortalılar, yeşil kartlılar, Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık ve gelir alanlar, işsizlik ödeneğinden yararlananlar ve bunların dışında olup da hiç sosyal güvencesi olmayan kişiler zorunlu GSS kapsamındadır. Bunlar haricinde er ve erbaşlar, hükümlü ve tutuklular, Türkiye de 1 yıldan az ikamet  eden yabancılar, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti   vatandaşları ve banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında  bulunanlar GSS kapsamı dışındadır.

GSS’Lİ OLMAK İSTEMİYORUM DEME HAKKIMIZ BULUNMUYOR.

Belirtilen istisnalar haricinde sosyal güvencesi olmayan kişilerde dahil olmak üzere herkes GSS kapsamında olduğu için “GSS’li olmak istemiyorum” deme hakkımız bulunmuyor. Sosyal  güvencesi olmayan kişiler gelir testi sonucuna göre prim ödeyerek veya primleri Devletçe ödenerek GSS’li olacaktır. Bununla birlikte  GSS kapsamına  giren gelir testi için başvuru yapmayan  kişiler Kurumca tescil edileceklerdir.

GELİR TESTİ YAPTIRMAYAN VEYA YAPTIRMAK İSTEMEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kendisine bildirilen  tarihin sonuna kadar  gelir tespiti yaptırmayanlarla, gelir tespiti yaptırmak istemediği  beyan edilen kişilerin GSS tescilleri, brüt asgari ücretin (886,50 TL), 2 katı gelir üzerinden yapılır ki, sigortalının bu durumda ödeyeceği GSS Primi 212,50 TL dir.

Kız çocukları için 01.10.2008 tarihi önemli.

1-    01.10.2008 tarihinden önce anne babalarının üzerinden sağlıktan yararlananlar durum değişikliği(evlenme, işe girme) olsa bile yeniden bakmakla yükümlü olunmaları durumunda (boşanma işten çıkma) anne babaları üzerinden sağlık yardımı alırlar.

2-    01.10.2008 tarihinden sonra hak sahipliği kazanmış olan anne babanın kız çocukları ile 01.10.2008 tarihinden sonra doğan kız çocukları erkek çocuklarında olduğu gibi 18 yaşından sonra lise  öğrenimi görmesi halinde 20 yaşına kadar yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar anne babaları üzerinden sağlık yardımı alabilirler.

ERKEK ÇOCUKLAR ANNE BABASI ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEKLER Mİ? 

Erkek çocuklar 18 yaşına kadar anne babalarının üzerinden sağlık yardımı alacaklardır. Ancak 18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar lise öğrenimi görmesi halinde 20 yaşına kadar yüksek öğrenim görmesi halin de ise 25 yaşına kadar anne baba üzerinden sağlık yardımı almaya devam edeceklerdir. 18 yaş üstü çalışmayan ve 25 yaş üstü üniversite eğitimine devam eden çocuklar GSS li olmak zorundadır.

18 yaş altı çocuklar anne ya da babanın genel sağlık sigortası olarak tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı sayılır. Ayrıca bir işleme gerek yoktur.

GELİR TESTİ YAPTIRMASI GEREKEN ÇOCUK NASIL VE HANGİ GELİRLE TEST YAPTIRACAK?

Gelir tespiti yapılırken resmi ikametgâh adresi anne ve babası ile aynı olan çocukların gelir testinde anne ve babasının geliri dikkate alınmaktadır. Bakmakla yükümlü olunmadığı  için GSS li olarak tescil edilecek ve primleri ödenmemesi durumunda borç sigortalı olan çocuğun olacaktır.

GSS PRİMİNİ AYNI AİLEDEKİ HERKES ÖDEYECEK Mİ?

Yapılan gelir testi sonucu prim ödeyecek GSS kapsamına dahil olması gerektiği anlaşılan kişinin, bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası için ayrıca GSS primi ödemesine gerek yok. Bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS primi ödeyen aile reisi üzerinden sağlık yardımı alabilirler.

GELİR TESPİTİ NEREDE YAPILACAK?

Gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile ikametgâhının bulunduğu İl veya İlçe sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulur. Gelir tespitinde aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babasıdır.

GELİR TESPİTİ SONUCUNA GÖRE NE KADAR GSS PRİMİ ÖDENECEK?

Gelir tespiti sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri;

– Brüt asgari ücretin (886,50 TL) 3’te1’inden az olanların(295,50 TL) GSS primleri Devlet tarafından ödenir.

– Brüt asgari ücretin 3’te 1’i ile asgari ücret arasında olanlar (295,50 ile 886,50 TL) , asgari ücretin 3’te 1’inin %12 si oranında (2012 yılı  ilk 6 ay için: 35,46 TL) GSS primi öderler.

-Brüt asgari ücretle asgari ücretin 2 katı arasında olanlar, asgari ücretin  %12 si oranında (2012 yılı  ilk 6 ay için: 106,38 TL) prim öderler.

-Brüt asgari ücretin 2 katından fazla olanlar , asgari ücretin 2 katının % 12 si oranında (2012 yılı  ilk 6 ay için: 212,76 TL)  prim öderler.

SÜRESİ DOLAN YEŞİL KARTLILAR DA GELİR TESPİTİ YAPTIRACAK.

01.01.2012 tarihinden önce yeşil kart alanlardan vize süresi dolmayanlar, vize süresinin bittiği tarihe kadar GSS tescili yaptırmazlar ve sağlık hizmetlerinden istifade edebilirler. Vize sürelerinin bittiği tarihi takip eden bir ay içinde gelir testi yaptırarak GSS tescillerini gerçekleştirirler.

30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SİGORTALILAR EKSİK GÜNLER İÇİN PRİM ÖDEYECEK.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar, bildirilmeyen eksik günleri için genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Örneğin;  part- time çalışan ve 10 gün üzerinden SGK ya bildirilen sigortalının 10 günlük GSS primi işverence ödenmektedir. Sigortalı bildirilmeyen 20 gün için GSS primini kendisi ödemek zorundadır. Bu kişi dilerse eksik günlerini isteğe bağlı sigorta ile de ödeyebilir.

GSS PRİMİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte, başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir. Aksi durumda sağlık hizmetinden faydalanamayacaktır.

İŞTEN AYRILMA BİLDİRGELERİ (İAB)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanların sigortalılık halinin sona erdiğini belirten sigortalı işten ayrılış bildirgeleri 5838 sayılı kanun hükümlerine istinaden, 01/08/2009 tarihinden itibaren sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden on günlük süre içerisinde  Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeye başlanmıştır.

Sigortalıların işten ayrılışlarına ilişkin bildirimler Türkiye İş Kurumu ile Çalışma Bakanlığı adına Sosyal Güvenlik Kurumunca alınacağından ve ayrıca sandıkların iştirakçi giriş ve çıkışlarının da Sendikalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu uygulamaları bakımından Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden takip edilmesi öngörüldüğünden bu bildirimlere ilişkin5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre  idari para cezası düzenlenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2009/121 sayılı genelgesine istinaden, 01/08/2009 tarihinden sonra işten ayrılan  sigortalılar için on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olsa dahi  sigortalı işten ayrılma bildirgelerinin Kurumumuza verilmesi gerekmektedir.

Merkez Müdürlüğümüzce, yukarıda belirtilen Kanun maddelerine istinaden yapılan inceleme sonucunda, 2009 yılı Eylül, Ekim, Kasım Aralık dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde işten ayrılma tarihi kayıtlı olup, sigortalıların işten ayrılış tarihini ihtiva eden işten ayrılma bildirgelerini vermediği tespit edilen işyerlerine, durumu belirten tebligatlar gönderilerek her sigortalı başına  ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarında İdari Para Cezası uygulanacağı hususu bildirilmektedir.

SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞLEME ALINAMAYAN YAPILANDIRMA TALEPLERİ.

6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun) uyarınca yasal süresi içinde yapılandırma başvurusunda bulunup, ödeme planları zamanında eline ulaşmayan veya ödeme planları zamanında eline ulaşmış olmasına rağmen, Kanun kapsamına giren borçlarından bir kısmı yapılandırma kapsamına sehven dahil edilmemiş olan işverenlerimizle ilgili olarak, (Kurumumuz Başkanlık Makamının 27.01.2012*1795362 tarih-sayılı oluru ile, )

– Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırılan borcun tamamının;

Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, ödeme vadesi geçmiş taksitlerin hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte (borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde) ödenmesi halinde, usulune uygun ödenmiş sayılacağı kararı alınmış bulunmaktadır.

Bu kapsamdaki  İşverenlerimizin müracaatları halinde, gerekli işlemler yapılacaktır.

📆 22 Şubat 2012 Çarşamba 19:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR