MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Flaş, Toplum » İstanbul’a 30 Ekim Öncesi Kurbanlık Girişine İzin Yok
İstanbul’a 30 Ekim Öncesi Kurbanlık Girişine İzin Yok


İstanbul’a, 30 Ekim 2010 tarihinden önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Güran başkanlığında toplanan İstanbul Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı’na ilişkin çeşitli kararlar aldı. Resmi Gazete’de de yayımlanan “2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” doğrultusunda bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi istendi. Komisyon, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2010/07 sayılı genelgeleri doğrultusundaki şartları taşıyan kurbanlık hayvanların
satış ve kesimine müsaade edilirken, bu konudaki denetimlerin sağlıklı olarak yürütülmesine karar verdi.

İstanbul’a kurbanlık hayvan girişlerinin 30 Ekim 2010 tarihinden itibaren yapılmasına karar veren komisyon, her yıl olduğu gibi İstanbul’da kurbanlık hayvan giriş noktalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerin yapılması ve özellikleri belgelerine uymayan sevkler ile raporsuz sevkler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi.
Buna göre, kontrol birimleri şöyle olacak:

– Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Beykoz, Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir ve Kartal İlçe Tarım Müdürlüklerince, İstanbul Anadolu yakasının giriş noktası olan Çamlıca turnikesi ve Kavacık hayvan sevk kontrol noktasında,

– Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü’nce E-5 Karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi Kömür Kontrol Noktasında ve sorumluluk alanındaki ilçelerin giriş ve çıkışlarında,

– Eyüp İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Mahmutbey turnikesi ve sorumluluk alanındaki ilçelere giriş ve çıkışında,
– Esenyurt ve Beylikdüzü İlçe Tarım Müdürlüğü’nce E-6 Avcılar çıkışında,

– Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Çilingir girişi ve İlçe giriş ve çıkışında,
– Büyükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Hadımköy turnikesinde sorumluluk alanı içerisindeki ilçelerin giriş ve çıkışında,

– Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Selimpaşa turnikesi ve sorumluluk alanı içerisindeki İlçe giriş ve çıkışlarında,

– Sarıyer İlçe Tarım Müdürlüğü’nce sorumluluk alanı içerisindeki ilçelerin giriş ve çıkışında, Şile İlçe Tarım Müdürlüğü’nce ilçe giriş ve çıkışında.

ALINAN KARARLAR
Belirtilen bu noktalardaki denetim ve kontrollerin 30 Ekim’den 20 Kasım arasında devam ettirilmesine komisyon karar verdi. Komisyon, toplantıda şu kararları aldı:

1- İstanbul’da ilçe komisyonlarınca belirlenerek, İlçe Belediyelerince önerilen kurban satış ve kesim yerleri listelerinin Diyanet İşleri Bakanlığı’nca yayınlanan 27717 sayılı tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nce onaylanarak tanzim edilmesine gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılmasına ve karara bağlanmasına, kurban satış
ve kesim yerleri listelerinin ilgili birimlerce güncellenmesine,

2- Denetimler esnasında, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu almadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yed-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir ahırda karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda tespit edilecek bir yerde masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere karantinaya alınmasına ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun ve Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre gerekli cezai işlemlerin
yapılmasına, Yed-i Emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

3- İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan alım satımı ve kesim, yerlerinde, kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılmasına, bunun için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirilmesine,

4- İstanbul’a giriş yapan kurbanlık hayvanların istatistik değerleri açısından tespiti için;

kurban satış yerlerindeki hayvanların belediyelerce kayıt formuna işlenerek 30 Kasım 2010 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna gönderilmesine,

5- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı Büyükşehir ve İlçe Belediye başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin sağlanmasına ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin hastalık riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesinin sağlanmasına,

6- Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere karantina yerlerinin belirlenmesine ve bu yerlerde “Karantina” ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli hayvan tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanların karantinaya alınmasına, Büyükşehir ve İlçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek karantina yerlerinin kurban bayramından en geç 15 gün önce İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirilmesine,

7- Kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerini haberdar etmeleri, gerekirse İlçe Kaymakamlıkları ve güvenlik görevlileri ile zabıta ekiplerine başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine,

8- Kurbanların cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesmek veya kestirmek sureti ile Çevre, Hayvanları Koruma, Hayvan Sağlığı Zabıtası ve Kabahatler Kânununa aykırı davrananlar hakkında ilgili yasalar doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından gerekli idari cezaların uygulanmasına,

9- İlçe Komisyonlarının ve bele’ Müdürlüğü’nce onaydiyelerin, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, veteriner hekim, kasap ve yardımcı personel bulundurmalarına ve bu konuda gerekli tedbirleri almalarına,

10- Vaaz ve hutbelerde, Kurban Bayramı nedeni ile alınan tedbirler hakkında vatandaşların bilgilendirilmelerine,

11- Geçen yıllarda İstanbul’a gelen hayvanlardan bir kısmının dini yönden kurban olma niteliklerine haiz olmadığı gözlemlenmiş olup, kurban olma niteliklerine haiz olmayan hayvanların naklinin ve satışının engellenmesine,

12- İstanbul Büyükşehir Belediyesince Kurban Bayramı ile ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin hazırlanarak vatandaşlarımızın görebileceği yerlere asılmasına,

13- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının, Kurban Bayramından sonra yapacakları değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlayacakları raporu, 08 Aralık 2010 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna göndermesine,

14- 2010 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin mahalli şartlara göre ilçe komisyonlarınca belirlenerek kamuoyuna ilan edilmesine,

15- Kurbanlık kesimi yapacak kasaplara gerekli eğitimlerin İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce de verilmesine,

16- İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için İstanbul Valiliği’nin, İstanbul Müftülüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İlçe Belediyelerinin web sayfalarında ve basında yayınlanmasına, Belediye ve Muhtarlık ilan tahtaları ile cami girişlerine asılarak duyurulmasına,

17- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu (Tarım İl Müdürlüğü), 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü), 5826 sayılı Kabahatler Kanunu’nun (Tüm Kurumlar) ilgili hükümlerine muhalefet edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

18- Kurban Bayramı müddetince İlçe Belediyeleri tarafından oluşturulacak ekipler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce nöbet tutulmasına, ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere İlçe Belediyelerinin beyaz masa telefonlarına ve ÎBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün 0212 533 66 76 – 0212 533 15 05 telefonlarına veya 0212 533 45 90 no’Iu faksa bildirilecek.

İSTANBUL (İHA)

📆 27 Ekim 2010 Çarşamba 17:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 +35 67 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 +9 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 +14 49
8 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 +9 48
9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 +4 43
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 -13 35
14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
15 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
16 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 -25 26

BAĞLANTILAR