MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Etkinlikler, Flaş, Kültür-Sanat, Osmanağa » Türk Sanat Müziği beste(şarkı) yarışması ilgili şartname
Türk Sanat Müziği beste(şarkı) yarışması ilgili şartname


I-GİRİŞ ve AMAÇ :

I-T.C.  Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri organizasyonunda  “ 11. Kadıköy Türk Sanat Müziği Amatör Beste(Şarkı) Yarışması” adıyla bir yarışma düzenlenecektir.

Amaç: Türk Sanat Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni eserler üretmeye özendirmek amacı ile düzenlenen yarışma bu şartname uyarınca gerçekleştirilecektir.

II-YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

a)    Yarışmaya seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve bunların 1. ve 2.derece hısımlarının dışındaki

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilirler.

III-ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER ve GEREKLİ İŞLEMLER

a)    Şarkı sözleri, Anayasa ve Cumhuriyetin temel ilkelerine, Atatürk devrimlerine ve çağdaş
uygarlık düzeyine uygun olmalıdır. Moral bozucu, bir politik görüşü övücü ve yerici
olmamalı, müstehcen   sözcükler kullanılmamalıdır.

b)    Türk Sanat Müziğinin asıl karakterine uygun olmalıdır.

c)     Türk Sanat Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanacak; makam, usul ve biçim

olarak yenilik taşıyorsa, bugünkü sisteme ters düşmemelidir.

d)    Günümüz toplumunun algılayacağı nitelikte olmak kaydıyla, form ve usul kısıtlaması

olmayacaktır.

e)     Eserde, form, usul, prozodi bakımından uyuma ve kompozisyon bütünlüğüne özen
gösterilmelidir.

f)     Tek sesli bestelenmeli ve süresi 3-5 dakika arasında olmalıdır.

g)    Başka eser veya eserlerle hiçbir şekilde benzerlikler taşımamalıdır.

h)    Daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada eser sahibi bilinecek şekilde,
ödül  ile değerlendirilmemiş olacaktır.

IV- GENEL HÜKÜMLER ve KAYITLAR

1.    Yarışmaya her eser sahibi en çok 5 eserle katılabilir.

2.    Kayıtlar 01 Şubat 2011 Salı tarihinde başlayacaktır. 29 Nisan 2011 Cuma akşamı saat:
17.30’da sona erecektir.

3.    Yarışmacılar, gereken evrakları belirtilen tarihler içinde, şartnamenin sonundaki adrese
şahsen imza karşılığı teslim edebilecekleri gibi, taahhütlü posta ile de gönderebileceklerdir.
Kayıt için ulaşma tarihi esas olup, postadaki gecikmeler veya kayıplardan kurumumuz
sorumlu değildir.

NOTALAR:

a)    Eserlerin notaları 5’er nüsha halinde temiz ve okunaklı yazılacak, kurşun kalem
kullanılmayacaktır.

b)   Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.

c)    Nota yazımı, Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine (bugünkü uygulamaya) uygun olacaktır.

d)   Nota üzerinde, toplam süre ve metronom hızı belirtilecektir.

e)   Başka besteler(şarkılar) ile bariz benzerlik taşımayacaktır.

f)   Eserlerin üzerinde yazarların adları veya kimlik belirleyici hiçbir işaret bulunmayacaktır, sadece
“RUMUZ” kullanılacaktır.

g)    Her eser için ayrı bir rumuz kullanılacaktır. Her ”RUMUZ” en fazla 5 harf olacaktır.

h)    Notalar beşer nüsha halinde ayrı kağıtlara temiz ve okunaklı yazılacaktır.  Kurşun kalem
kullanılmayacaktır. Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.

V-ESER TESLİMİ İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER:

V-I ZARF

a)   KİMLİK ZARFI: Zarfın içindeki:

1-   Katılımcı bilgilerini de içeren taahhütname(imzalanmış olarak)

2-   Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3-   1 adet vesikalık fotoğraf

4-   Yukarıdaki belgelerin içine konulduğu “Kimlik Zarfı” kapatılarak üzerine adı soyadı
yazılacaktır.

b)  EVRAK ZARFI

İçerisinde yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış “Kimlik Zarfı” ile 5’er nüsha olarak
hazırlanan notalar ve şarkı sözleri konacaktır.

Besteciler yarışmaya birden fazla eserle katıldıklarında, her eser için ayrı doküman ve zarf
düzenleyecektir.
Nota ve şarkı sözlerinde yukarıdaki esaslara aykırı bir şekilde ad ve kimlik belirleyici işaret ile
eksik belge bulunması halinde, o beste(şarkı) yarışma dışı kalacaktır.

VI- SEÇİCİ KURUL

a)   T.C Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri yetkililerinden oluşturulur.

b)   Ön eleme değerlendirme formunu hazırlar.

c)   Yarışma ön jürisi ve final jürisi üyelerini belirler.

d)   Yarışmaya katılan eserlerin şartnameye uygun olanlarını 6 Mayıs 2011 Cuma akşamına
kadar ön jüriye ulaştırır. Ön jüri sonuçlarına göre finale kalanları ilan eder ve finalistlere
bildirir.

e)   Yarışma günü ve saati ile ilgili olabilecek değişiklikleri finalistlere bildirir ve kamuya duyurur.

f)   Yarışma sonuçlarını ilgililere bildirir ve ilan eder.

VI-1 ÖN JÜRİ:

a)    Konusunda uzman 3 kişiden oluşur.

b)   Toplanma ve çalışma esaslarını kendisi belirler.

c)    En geç 16 Mayıs 2011 Pazartesi akşamına kadar, finale kalan 10 şarkı sözünü seçer ve seçici

kurula bildirir.

VI-2:FİNAL JÜRİSİ

a)   Konusunda uzman 7 kişiden oluşur

b)   Değerlendirme esaslarını kendisi belirler.

c)    Final yarışmasında dereceye girecek ilk üç eseri seçer.

VII-FİNAL YARIŞMASI:

a)      25 Mayıs 2011 Çarşamba akşamı, saat 20.30’da, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu’nda yapılacaktır.

Final jürisinin ve halkın huzurunda gerçekleşecek final yarışmasında eserler
yorumlanacaktır.
Sonuçlar aynı gece açıklanarak, ödüller sahiplerine dağıtılacaktır.

b)  Aynı gün saat 18.00-19.30 arası, aynı yerde prova yapılacaktır. Finalist eser sahiplerinin,
provadan 1 saat önce yarışma yerinde bulunmaları zorunludur.

c)   Besteciler, Yorumcularını kendileri belirleyecektir. Yorumcu bulamayanlara yarışma
sekreteryası yorumcu bulacaktır. Ancak bu durumda, konserden en az 1 hafta önce bu
konudaki taleplerin bildirilmesi zorunludur.

VIII- ÖDÜLLER:

1.’ye 2.000,00 YTL

2.’ye 1.500,00 YTL

3.’ye 1.000.00 YTL

Ayrıca finale kalan on yarışmacı plaket ile onurlandırılacaktır. Ödüller final konseri sonunda verilecektir.

IX-ÖDÜLLERİN PAYLAŞIMI:

Ödüllerin %60’ı besteciye,%40’ı söz yazarına aittir. Besteci ve söz yazarı kendi aralarında bunun dışında bir paylaşımda anlaşabilirler. Ancak ödülün tümü besteciye ödenir. Paylaşımdan besteci sorumludur.

X- İTİRAZ HAKKI

Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur.

ŞARTNAME TEMİNİ, KAYIT ve BİLGİ:

Yarışma Şartnameleri aşağıda belirtilen adreslerden alınacağı gibi internet yolu ile web sayfasından da temin edilebilir.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Araştırma Merkezi

OSMANAĞA MAHALLESİ MİSKİ AMBER SOKAK NO:50/+ KADIKÖY İSTANBUL

BİLGİ :

Nesibe MÜSEVİTOĞLU

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Kültür Sanat Sorumlusu

Tel:      0216- 348 76 71

0216-346 57 57

Fax:    0216-  346 71 71

GSM:   0532 323 72 34

Web:

www.kadikoy.bel.tr

E-mail:

nesibe.musevitoglu@kadikoy.bel.tr

nesibemusevitoglu@yahoo.com

📆 11 Nisan 2011 Pazartesi 10:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR