- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün “İkinci Şans İçin Elele” Projesi

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Programı kapsamında desteklenen 2019-1-TR01-KA104-072220 numaralı ‘İkinci Şans İçin Elele’ isimli projemiz kapsamında 11-17 Mayıs 2022’de Avusturya/Viyana’ya hareketlilik gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinatörlüğündeki proje Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Maltepe Ceza İnfaz Kurumu ortaklığıyla; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail UÇAR, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa ÖZARSLAN, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI ve Adalet Bakanlığı Gözlemcisi olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mutlu AKSOY’un da içinde yer aldığı 21 katılımcıyla tamamlandı.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliğine katılan katılımcılar, Avusturya’da Yaratıcı Drama ve İletişim Becerileri eğitimi alarak; hem mesleki becerilerini arttırma hem de iyi uygulamaların Türkiye’deki tüm denetimli serbestlik yükümlülerine uygulanabilir şekilde deneyimlenmesi amacına ulaşmışlardır. Ayrıca Viyana Denetimli Serbestlik Kurumu ve R Tipi Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleşen eğitimlerin bir bölümü, katılımcılara iki ülke arasındaki ceza-infaz sistemini kıyaslama ve bilgi alış verişinde bulunma fırsatı sağlandı.

Viyana Helix Helezon Eğitim Kurumunun yurt dışı ortak olarak yer aldığı proje ile 5 gün süren eğitim kapsamında,   denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlülerin;

İş ve sosyal hayatında iletişim ile kişiler arası iletişim becerilerini geliştirerek, topluma ve işe adaptasyonun kolaylaştırma, drama etkinlikleriyle öğretmen tarafından yapılandırılmış ortamda yaşantılara dayalı öğretim yöntemi uygulayarak yükümlüleri sosyal hayata hazırlama, öğrenme faaliyetleriyle donanımlarının arttırılarak topluma adaptasyonlarını kolaylaştırma, iletişim becerilerini geliştirerek suça tekrar yönelmelerini önleme, toplum tarafından kabul görecek istihdam becerilerini kazandırarak sosyal içermeyi gerçekleştirme, hayat boyu öğrenmeyle suça yönelmeden önceki istihdam alanlarıyla ilgili becerilerini geliştirerek sosyal uyum ve bütünleşmelerini destekleme ve aynı zamanda hedef ülkede denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerde iletişim becerilerinin geliştirilmesinde “yaratıcı dramayla” birlikte yapılan çalışmaları ve uygulamaları yerinde gözlemleyerek bilgi aktarımı ve paylaşım sağlama hedeflerine de ulaşıldı.