MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Etkinlikler, Manşet, Toplum » Özel Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu işin uzmanları panel düzenledi
Özel Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu işin uzmanları panel düzenledi


Dünya piyasaları global ekonomik ve finansal krizler, doğal afetler ile sarsılıyor. Sarsılmaz dev ekonomiler, birlikler, şirketler kurtarma paketleri ile çözüm arıyor… İşsizlik önde gelen dünya ekonomilerinde % 10’lar seviyesinin üzerini görüyor. Teknoloji ve globalleşme ile beraber iş yapış anlayışları ve şekilleri değişiyor. Dünyada yaklaşık 200 milyon insan ülkesi dışında çalışıyor…

Tüm bunlar olurken, Türkiye’de neler oluyor, bizleri iş hayatında neler bekliyor, kariyer seçimleri ve planlaması önemini yitiriyor mu ? İnsan hala bir üretim faktörü ve kaynak mı, yoksa kurumlar ve marka değerleri için bilanço dışı bir kıymet mi ? …   

Bu sorulara en iyi cevabı 16 Mayıs 2010 Pazar günü saat 15.00’de Saint Joseph’liler Derneği’nde, kuruluşunun 140. yılını kutlayan Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nin mezunu işin uzmanları verdi. Türkiye’nin beyin ve iş gücü potansiyeline; Tanınmış işadamı, bürokrat, doktor, avukat, akademisyen, sanatçı, sporcu, bilim adamı, üst düzey yönetici, Fransızca ve İngilizce bilen mezunlar kazandırmış Saint Joseph Lisesi’nde insanın iş hayatındaki değeri ortaya koydu…

Panelistler :

Şerif Kaynar               – Korn Ferry International Ülke Müdürü ;

Barbaros Eneç            – Msearch Yönetim Danışmanlık Yönetici Ortak ;

Uğur Saltık                 – Q-Challenge Coaching & Sparring Yönetici Ortak ;

Kerim Paker               – KRM Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü ;

Ozan Özkan                – Manifesto İletişim Danışmanlığı ve Etkinlik Yönetimi Kurucu Ortak ve Genel Müdürü

Moderator :

Dr. Cüneyt Dirican,    – Strateji ve İş Geliştirme Danışmanı, Akademisyen, Innova Bilişim Çözümleri

 

Panelden Notlar

Saint Joseph’liler Derneği’nin düzenlediği, “Quartier 15.00” paneli, 16 Mayıs 2010 Pazar günü Saint Joseph’liler Derneği Moda Sosyal Tesislerinde geniş bir dinleyici kitlesinin katılımı ile gerçekleşti. Daha önce medya, hukuk, Avrupa Birliği, yüksek öğrenim, global kriz üzerine yine Saint Joseph’liler Derneği üyesi, sektör lideri uzman konuşmacılar ile gerçekleştirilen panellerin bu seneki yeni başlığı, küresel krizin bir sonucu olan işsizlik rakamlarının % 10’lar seviyesini görmesi nedeni ile, “İş Hayatında İnsan” olarak belirlenmişti.

Panel açılışında ; Moderatör Dr. Cüneyt Dirican (‘90), 1871 yılında İstanbul Kadıköy’de kurulmuş Saint Joseph Fransız Lisesi’nin 140 yıllık tarihinde bir çok kriz, dünya savaşı, ekonomik düzen ve değişimi yaşadığını ve bulunduğumuz dönem itibarı ile de dünyada yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu ve hep birlikte bu sürece şahit olduklarını aktarmıştır.

Bu yeni düzen ile beraber “Üretim Faktörleri” tanımının tüm ekonomi kitaplarında güncellenmesi gerekliliğini tartışmaya açmış ve Faktörlerden “Girişimci, Sermaye ve Toprak” kelimelerinin hepsinin yatırım kelimesi ile ilişkilendirilerek geri dönüşlerinin (Return) ilgili rasyolarla (Return on Assets, Equity, Customers) ölçüldüğüne, ancak “Emek” kelimesinin karşılığı “İnsan” için iş dünyasında “Kaynak” kelimesi ile harcanabilir bir değer kavramı algısı oluştuğuna dikkat çekerek, “İnsan Kaynakları” ve İş Hayatında İnsan” konularında sözü işin uzmanlarına bırakmıştır.

İlk sözü alan sektörün duayenlerinden Korn Ferry International Ülke Müdürü Şerif Kaynar (‘71), dünyada teknoloji ve krizler ile beraber her alanda değişimlerin yaşandığını, artık şirket organizasyonunda her seviyedeki çalışandan gelen “e-postaları” dikkate alıp cevap veren yöneticilerin iyi yönetici olarak kabul edildiğini vurgulamıştır. İş hayatında şirket seçiminin kariyerle doğru orantılı olduğunu, doğru trene binmenin önemli olduğunu aktarmıştır. Bu noktada, kariyer hayatında başarıya yönelik görüş ve önerilerini aşağıdaki gibi sıralamıştır.

  1. İnsana değer veren şirketlerin seçimi,
  2. Birlikte çalışılacak yöneticilerin seçimi,
  3. Aday şirketin kendi alanında ve bölgesinde ilk iki içerisinde olması.

Kariyer hayatında, çalışkanlığın, merak etmenin ve kendini geliştirmenin, sevilen yönetici imajını yaratabilmenin önemli olduğunu ve kariyer hayatlarında beyaz yakalıların özellikle kriz dönemlerinde ünvan ve haklardan feragat edebilme kültürüne sahip olmasının yeni fırsatlar doğurabileceğini vurgulamıştır. Son olarak, Türkiye’de işlerin hala % 70’ler düzeyinde çevre ile bulunduğuna dikkat çekerek, kişilerin farklı sosyal ve profesyonel çevrelerdeki ilişki yönetimlerinin önemine vurgu yapmıştır.

İkinci olarak söz alan Msearch Yönetim Danışmanlık Yönetici Ortağı Barbaros Eneç (’86), bilgi çağında yaşadığımızı ve bilgi yönetiminin önem kazandığına vurgu yapmıştır. Bilgi bombardımanı altında yaşayan çalışanların hangi bilgiye nasıl ulaşacağını, nereden bulacağını bilmesinin yeni bir kültür oluşturduğuna dikkat çekmiştir. Adayların şirket seçiminde gazetelerdeki iş ilanlarını dikkatle incelemelerini tavsiye etmiştir. Örnek olarak bir iş ilanında aranan özelliklerde “Liderlik” vasfının yanı sıra “Takım Oyuncusu” ifadesinin geçmesi durumunda bu iki yetkinliğinin birbirleri ile tezat oluşturduğunu vurgulamıştır. Aranılan pozisyonların eğer yeni bir pozisyon değilse, şirketten daha önce ayrılan bir çalışanın yerine olduğunu ve başvurularda yöneticilerin kafasında genelde bir önceki çalışanın akla geldiğine dikkat çekmiştir. İş başvurularında verilen referansların gerçekçi olması gerektiğini de vurgulayarak, gerçek liderlerin karar alabilme özelliğine sahip kişiler olduğunu belirtmiştir. Yeni dönemde, şirket yöneticilerinin en önemli yönetim sorunlarından birinin, sık iş değiştiren çalışanları kurum değerlerine katma yönündeki çabalar olacağına dikkat çekmiştir.

Üçüncü olarak söz alan KRM Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü Kerim Paker (’90), günümüze dair hızlı değişimlere ait rakamsal veriler ile desteklediği konuşmasında, dünyada çok farklı dönüşümlerin yaşandığını ancak 2050 yılında sanılanın aksine bir işgücü fazlası yerine Avrupa’da yaşlanan nüfus nedeni ile istihdam açığı oluşacağına dikkat çekmiştir. Stockholm halkının % 65’nin yalnız yaşadığını, şehir devletlerinin öne çıktğını, Londra’nın İngiltere ekonomisinin % 66’sını oluşturduğunu söyleyerek, tüm bu kavramların çalışma ve insan hayatı üzerinde farklı sonuçlar doğuracağını belirtmiştir. Şirket yöneticilerinin her gün e-postalarını okuduğunu, aylık olarak faturalarını ödediğini, altı ayda bir üretim hatlarının periyodik bakımlarını yaptırdığını ama çalışanların performanslarını senede bir değerlendirdiğine vurgu yapmıştır. Endüstri devrimi ile beraber sırası ile sermaye gereksinimi nedeni ile finans – muhasebe, arz yaklaşımı ile üretim ve mühendislik, 1929 krizi ile beraber satış, sonrasında pazarlama fonksiyonlarının öne çıktığını, aynı şekilde personel müdürlüğü departmanlarının insan kaynaklarına dönüştüğünü, bu krizle beraber yeni bir eşik sıçraması gerektiğini aktarmıştır. Çalışanlar açısından, farklılıkları bir araya getirerek kişisel inovasyonu yakalayabilmenin önemini, şirketlerde pivot pozisyonları yakalamakla pekiştirmek gerektiğinin altını çizmiştir.

Dördüncü olarak söz alan Manifesto İletişim Danışmanlığı ve Etkinlik Yönetimi Genel Müdürü Ozan Özkan (’90), iş hayatında insana, iletişim ve ilişki yönetimi çerçevesinden bakarak, iletişim sektöründeki deneyimlerini ve sektörün özelliklerini katılımcılarla paylaşmıştır. İletişim ve Halkla İlişkiler sektöründe başarılı olmanın “Akil – Kamil – Başarı Odaklılık” terminleri ile geldiğini ve insana yatırımın önemine vurgu yapan Özkan, Türkiye’de danışmanlık kelimesinin öneminin yeni yeni anlaşıldığını ve danışmanlık alma kültürünün yavaş oluştuğunu belirtmiştir. CEO, Genel Müdür gibi üst yönetimlere danışmanlık yapabilmek için 7/24 çalışmak gerektiğini, danışmanın kendisini en üst düzeyde ve farklı alanlarda donanımlı tutması gerektiğini ve işe sevginin olması durumunda başarının beraberinde geldiğini aktarmıştır. Kendilerinin, hizmet verdiği kurum ve kişilerin çapraz olarak birlikte iş yapabilmelerine yönelik sinerji çalışmalarını, kurum kültürlerinin bir parçası haline getirdiklerini vurgulamıştır. İş hayatında maddiyatın her şey olmadığını, çalışanın bir kaynak veya değerden çok  aslında “Kıymet” kelimesi ile daha doğru ifade edileceğini belirtmiştir.

Son olarak sözü alan Q-Challenge Türkiye Coaching & Sparring Yönetici Ortağı Uğur Saltık (’88), krizlerde bir gecede şirketlerin strateji, organizasyon ve vizyonlarının değişebildiğini ama insanın değişmediğine atıfta bulunarak, şirketlerin ve çalışanların güçlü yönlerine odaklanması gerektiğinin önemine vurgu yapmıştır. Sporla iş hayatının birbirine çok yakın örnekler içerdiğini belirterek, NBA’den verdiği bir örnekle başarılı olanların şampiyonların kazanırken kendilerini geliştirebildiklerini, kaybederken bunun mümkün olmadığını söylemiştir. % 20’lik insan kaynağı ve % 20’lik müşteri kesiminin şirket başarısının genelde % 80’nini oluşturduğuna ve bu nedenle bu güçlü yönlere daha çok odaklanılması gerektiğine işaret etmiştir. Çalışanların iş seçiminde firma isimlerine ve marka değerlerine baktığını ama patron ya da yöneticileri nedeni ile istifa ettiğini, bunun şirket marka değerleri üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekmiştir. X ve Y kuşağı çalışanları arasındaki kültür farklılıklarının giderilmesinin önemine değinen Saltık, “Görmeden İnanan” yöneticilik vasıflarının, koçluk kültürünün liderlik pozisyonlarında, yeni dünya düzeninde, önem kazandığını vurgulamıştır.

Panelde ortak vurgu ; dünya ekonomik ve finansal sisteminin büyük bir dönüşümüyle sonuçlanacak bu krizde, “İş Hayatında İnsan” kelimesinin işsizlik rakamlarının gölgesinde ve yanıltıcı etkilerinde kalarak değerlendirilmemesi gerektiği, insanı “Bilanço Dışı Kıymet” olarak gören kurumların yeni dünyada başarı ile özdeşleşeceği üzerine olmuştur. Şirketlerin insana dair yatırımlarının, onun entelektüel birikimi yani bilgisi üzerine olması gerektiği, üretim faktörlerinden emeğe yönelik aranan rasyonun “Return on Intelligence – ROI” ile ölçümlenmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

📆 18 Mayıs 2010 Salı 15:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR