- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Erenköy Kız Liseliler Derneğinden ek bilgiler

Mezunlarının mensubu olmaktan gurur duyduklar Erenköy Kız Lisesinin lise eğitimine başlamasının 100.yılı olan 2016 senesi için Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir kitap, belgesel film ve sergi hazırlanıyor.
“100 Yüze” adı verilen bu çalışmalar dizisi Maltepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Hakan AYTEKİN ve aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyelerinden Öğretim Görevlisi Elif SUNGUR başkanlığında İletişim Fakültesi öğrencilerinin ve dernek üyelerinin katkılarıyla yürütülüyor.
Belgeleme amaçlı çalışmalar, mezunlarla sözlü tarih yöntemi kullanılarak yapılan niteliksel araşt

ırma çalışması yanında Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretimle ilgili arşivinde geçmiş 100 yıldan izlenimler verecek doküman, fotoğraf ve eğitim öğretim araç gereçlerinin tespit edilmesini kapsıyor.
Bu çerçevede mezunlardan 1944 mezunu, derneğimizin kurucularından Dr.Mutlu (Urcun ) Atagün, hem EKL mezunu hem EKL de uzun yıllar Edebiyat Öğretmenliği yapmış ve okul marşının güftesini yazan Mahmure İnceoğlu, 1955 mezunu Sevgi (Molovalı) Çubukçu, 1960-61 mezunlarından Tezer Ercivelek (Sungur), , Ayşe (Çizer) Serez, Ayla Tamer, Aynur (Kolçak) Tosun, Nezahat Karabekir, Sevim (Karagöz) Günal, Esin (Usuk) Abbasgil ve İnci (Kaytaz) Erkan ile buluşan araştırmacılar ve dernek yönetim kurulu üyeleri hatıralarını kayıt altına alıyor.
Erenköy Kız Anadolu Lisesi Arşivindeki Çalışmalar
“100 Yüze” belgesel çalışmalarının bir ayağı da, Erenköy Kız Lisesinin arşivinde yürütülüyor. Dernek 2016 yılında arşivin yenilenmesini gerçekleştirerek binlerce öğrenci sicil dosyası, diplomalar, mezuniyet defterleri, öğretmen sicil defterleri gibi binlerce belgenin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesine katkıda bulunmuştu. Modernizasyon çalışmasının bitmesini takiben, 2016 ilk aylarında itibaren okul arşivindeki en eski belgelerden başlayarak inceleniyor. Şimdiye kadar ulaşılan en eski belgeler, eski yazı ile düzenlenmiş 1917 tarihli öğrenci nakil belgeleri oldu. Diploma ve sicil kayıt defterlerinin incelenmesi sonucu, bulunabilen en eski dokümanlar, 1928-1929 yılı Diploma Sicil Defterleri. Bu yıllarda EKL den mezun olan hanımefendilerin doğum yerlerini incelediğinde araştırmacılar Osmanlının son döneminde Balkanlar, Afrika, Ortadoğu ve Anadolu’nun her yerinden İstanbul’a Erenköy Kız Lisesine eğitim için geldiklerini fark etmişler.

1928-29 Mezunlarından Hayrünisa Ahmet, Talia Yekta,Semiha Ali, Şekure Rıza, Huriye Ömer, Süeda Abidin’in yer aldığı diploma defterinden alınan görüntüde yer alan Talia Yekta hanımın mezuniyetinden sonra eğitimine devam ettiğini, daha sonra Matematik Öğretmeni olduğunu, İstanbul Kız Lisesinde öğretmenlik yaptığı da tespit edilmiş