- Kadıköy Gazetesi - https://kadikoygazetesi.com -

Tüketicinin Sağlığını Tehdit Etmek Bu Kadar Kolay mı?

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) Genel Başkanı Fuat Engin; Tüketicilerin satın aldıkları gıda maddelerinin yaşamlarına yönelik yarattığı riskler ile toplum sağlığına yönelik tehditlere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde,   yaşanan olumsuz durum ve sorun nedeniyle, üreticilerin ve kamu otoritesinin sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmeleri, tüketicilerin ise satın alırken daha dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulunduğu basın açıklaması aşağıdadır.

Basına ve Kamuoyuna;

TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
Hikaye, Tüketici Ömer Demirci’nin hamile olan eşi için 13.07.2013 tarihinde bir marketten katkısız olduğu belirtilen portakal ve havuç karışımı (750 cc) meyve suyu almasıyla başlıyor.                                                      Tüketicinin evinde, tüketmek amacıyla kapağı açmadan çalkalanan meyve suyu şişesinin içinde koyu renkli (siyah) bir yabancı madde olduğu görülüyor. Söz konusu yabancı maddenin dikkatle incelendiğinde böcek, sinek türevi bir şey olduğunun tespit edilmesiyle, önce ürünün resimleri çekiliyor, ardından marka sahibi firma aranıyor. Yapılan görüşme sonrasında firmaya mail yoluyla yazılı başvuru ile birlikte çekilen resimlerden gönderiliyor.
16.07.2013 tarihinde tüketiciye firma tarafından gönderilen mailde  “ürünün parti no’su üzerinde bir ürün taraması yapıldığı.. aynı parti no ve neredeyse aynı anda üretilmiş olan benzer bir üründe yabancı madde ile karşılaşıldığı, bu maddenin sinek vs olmadığı – portakalın içinden – muhtemelen siyahlaşmış çekirdeğinden olduğu anlaşıldığı  iyi niyet çerçevesinde ürünü açılmadan kendilerine iletilmesi istenmiştir.”
Tüketici, bu durum üzerine 17.07.2013 tarihinde ürün ve ilgili belgelerle birlikte derneğimize (TÜBİDER) başvuru yapıyor. Birlikte ürün üzerinde yapılan inceleme sonunda durum bir kez daha tespit edilerek resimleri çekiliyor ve tüketici öncelikle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimlerine başvuru yapmak üzere yönlendiriliyor. 18.07.2013 tarihinde, derneğimize tekrar gelen tüketici Ömer Demirci ALO 174 arayarak durumu ayrıntısıyla ilettiğini ve analiz yapılmasını istediğini belirttiğinde telefondaki görevlinin ürünle ilgili yapabileceği bir şey olmadığını, analiz yapamayacaklarını uygun bir dille anlattığını belirterek, yaşadığı sorun karşısında çaresiz olduğunu ifade etti.
Tüketicinin çaresizliği devam ederken, muhatap firmadan gelen 18.07.2013 tarihli yeni mail de;           Hassasiyet ve gönderilen fotoğraflar için teşekkür edilerek, fotoğraflarda görülen durumun, sahada yapmış oldukları ve sonucunu mail ile paylaştıkları çalışmada elde edilen bulgudan farklı olduğunun görüldüğü ifade edilerek, resimde ki yabancı maddenin Narenciye kaynaklı bir meyve sineği olduğu yorumunda bulunduklarını,  bu  bulgu çerçevesinde meyve sineğinin oluşumuna neden olabilecek riskler konusunda çalışma başlatıldığı, kısa süre içinde tüm prosesin gözden geçirilerek sorunun nedenini tespiti ile gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirileceği belirtilerek tüketici Ömer Demirci’yi işletmelerine davet etmişlerdir.

Bu süreçte ki dikkat çekici konulardan birisi, firmanın tüketici Ömer Demirciye gönderdiği birbiriyle çelişen her iki mail’inde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimi olan ALO 174 ile paylaştığı anlaşılmaktadır.
*Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tüketicinin başvurusuna yönelik ve konuyla ilgili firmanın paylaştığı maillerin içeriğine yönelik ne gibi işlemler yapmıştır.

*Ülkemizde tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması kime/kimlere emanettir. Yapılan şikayet başvurusuna neden gerekli ilgi ve özen gösterilmemiştir.
*TV lerde yayınlanan gıda maddelerine yönelik Kamu Spotunda ALO 174 ün tüketicilerin hizmetinde olduğu yaklaşımı, yaşanan uygulamada olduğu gibi işlevsiz ya da geçersiz’midir.
*Yetkililerin görevini yapması için ya da üreticilerin güvenli ürün üretebilmeleri için ilgili ürünün tüketildikten sonra olası zararının ortaya çıkması mı beklenmelidir.
KONUNUN MUHATAPLARINA SORUYORUZ? BU DURUM KARŞISINDA SİZ OLSAYSINIZ NE YAPARDINIZ?
GIDA MEVZUATI UYGULANMALI ve GEREĞİ YAPILMALIDIR!…  

Gerek Gıda ve Yem Güvenilirliği, Sorumluluklar, Gıda Kodeksi, Etiketleme ve İzlenebilirlik, Sunum ve Reklâm, Tüketici Haklarının Korunması  Gıda ve yem güvenilirliği şartları MADDE 21- ç) Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olmadığının belirlenmesinde, gıdanın yabancı madde karışması da dâhil olmak üzere her tür bulaşıklığı veya çürüme, bozulma veya kokuşma nedeniyle kullanım amacına uygun olmaması dikkate alınır.                                                                                                                                e) Gıda, Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olsa bile, gıdanın güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Bakanlık söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilir. Hükümlerine, gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun amaç 1. maddesinde yer alan tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hükmüne aykırı olarak, Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar MADDE 40-ç) 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına yönelik Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere aykırı hareket edenlere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Hükmüne uygun işlemler neden yapılmamıştır. Kamuoyuna açıklanmalıdır.
Tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek üretimde bulunmak, bulunanları görmezden gelmek İNSANLIK SUÇU işlemektedirler.
Tüketici yurttaşları, sağlık ve güvenliklerinin tehdit edilmesine karşı daha dikkatli, daha araştırmacı olmaya çağırıyoruz.                                                                                                                                                              Ülkemizde, gıda maddelerini üretenlerle, konuyla ilgili düzenleme, denetleme yapma görevleri olan kamu otoritesini, mevzuata uygun davranarak toplum sağlığı adına gereğinin yapılmasını ve tüketiciye saygı duyulmasını istiyoruz.                                                                                                                                         Ortaya çıkan tüketici yaşamına yönelik risk oluşturan durum karşısında, toplum sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimler, yaptırımlar etkin kılınmalı ve zaman geçirmeden hukuki sürecin işletilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.