MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Flaş, Genel, Toplum » Eğitim-Bir-Sen Taleplerini Açıkladı!
Eğitim-Bir-Sen Taleplerini Açıkladı!


Eğitim-bir-sen eğitimciler adına toplu sözleşme masasına taşıyacağı taleplerini açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, genel yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasına taşıyacakları ve eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan 1 milyon memuru ilgilendiren taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Özer, eşit işe eşit ücret kararnamesinden faydalanamayan öğretmen ve öğretim elemanı için ek ödemede zam ve tazminatlar hariç olmak üzere 314 TL artış isterken, kamu çalışanlarının maaşlarına 2012 yılı için yüzde 16, 2013 içinse yüzde 14 oranında yüzdelik zam; taban aylığa ise 2012 için 120, 2013 içinse 80 TL artış talep etti.

Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Özer, 12 Eylül referandumu öncesi toplu sözleşmeyi anayasa değişikliği paketine koyduran, referanduma destek veren tek konfederasyonun Memur-Sen olduğunu, Eğitim-Bir-Sen’in de bu konuya verdiği destek ve yaptığı alan çalışmaları ile sendikacılık tarihine geçtiğini vurguladı.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’ ile birlikte sendikacılıkta yeni bir döneme girildiğini belirten Özer, “Söz konusu yasa kapsamında hükümetle yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu sürecin saat anlamında bile kısalığı kamu çalışanları için büyük önem arz etmektedir. Hükümet bu konuda elini çabuk tutmalıdır” diye konuştu.

 

‘Eşit İşe Eşit Ücret’ İddiasıyla Çıkarılan Kararname Yeni Adaletsizlikler Doğurmuştur

Ahmet Özer, ‘Eşit işe eşit ücret’ iddiasıyla çıkartılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, eşitliği sağlamadığını, aksine yeni adaletsizliklerin kapısını araladığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemeyle daire başkanı ve üstü kadrolarla alt kadrolarda bulunanların maaşları arasındaki makasın iyice açıldığını vurgulayan Özer, ”Düzenlemeyle, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Bu anlamda önemli bir mağduriyet oluşmuştur. Toplu sözleşme masasında bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

 

Eylem Takvimi Açıklandı; İlk Eylem 19 Nisan Perşembe

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, toplu sözleşme masası öncesi yapacakları eylemlerin takvimini de açıkladı. Özer’in açıkladığı takvime göre ilk eylem, 19 Nisan Perşembe günü tüm illerde maaş bordrolarının yakılması ve o hafta derslere yaka kokartıyla girilmesi ile başlayacak.

İkinci eylem 25 Nisan Çarşamba günü Genel Merkez ve Ankara Şubelerinin katılımıyla Maliye Bakanlığı önünde maaş bordrolarının yakılacağı ‘Ek ödeme’ eylemi olacak.

Yine aynı gün Türkiye geneli bütün şubeler Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık ve İl milletvekillerine ‘Faks eylemi’ gerçekleştirecek. Toplu sözleşme masası öncesi yapılacak eylemler dizisi Mayısın ilk haftası tüm illerin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Büyük Ankara Eylemi’ ile son bulacak. Ahmet Özer, taleplerinin karşılanmaması durumunda yeni bir eylem planının hayata geçirileceğini kaydetti..

 

 

Eğitim-Bir-Sen’in Toplu Sözleşme Talepleri:

Yüzdelik Zam: Yüzdelik zam oranı talebimiz, 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14’tür.

Ek Ödemelerde Artış: Ek ödemede öğretmen ve öğretim elemanı için 50 puan (314 TL) artış yapılmalıdır.

Taban Aylığına Zam: Yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL seyyanen zam istiyoruz.

Kıdem Aylığı: Kıdem aylığı göstergesi 20’den 100’e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır.

Toplu Sözleşme İkramiyesi: 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL olmalıdır.

Eş Yardımı: 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL ödenmelidir.

Çocuk Yardımı: 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir.

Yan Ödeme Katsayısı: Yan ödeme katsayısı da 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir.

Doğum Yardımı: 165 TL olan doğum yardımı 660 TL’ye yükseltilmelidir.

Ölüm Yardımı: 1256 TL olan ölüm yardımı; memurun kendisi için 2512 TL’ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL’ye çıkarılmalıdır.

Kreş Yardımı: Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir.

Evlenme Yardımı: İlk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir.

Ulaştırma Yardımı: Kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır.

Yemek Yardımı: Kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir.

Giyecek Yardımı: Kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere giyecek yardımı yapılmalıdır.

Muayene ve Tedavi Katılım Payı: Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır.

Gelir Vergisi Matrahları: Gelir vergisine esas gelir dilimleri kademeli olarak 20.000 TL için yüzde 15, 40.000 TL (20.000 için 3000 TL) için yüzde 20, 75.000 TL (40. 000 TL için 7000 TL) için yüzde 27, 75.000 TL fazlası (75.000 TL için 16.450 TL) için yüzde 35 olacak şekilde artırılmalıdır.

Ek Gösterge: 1. dereceye yükselen daire başkanları, grup başkanları, fakülte sekreterleri, şube müdürleri ve öğretmenlerin ek gösterge rakamları 3600’e çıkarılmalıdır.

Ek Tazminat: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvel’de yer alan yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u, 2. bölgede görev yapanlara yüzde 20’si, 3. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u, 4. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı, 5. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si, 6. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı, 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmelidir.

En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az10 kmolan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan ve buralarda fiilen görev yapanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvel’de gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde yüzde 25, söz  konusu cetvelde sayılmayan diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde yüzde 15 oranında ayrıca ek tazminat ödenmelidir.

Öğretmenlere İkramiye: 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan karar gereği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan bütün eğitim çalışanlarına, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250’si tutarında ikramiye ödenmelidir.

İl Eğitim Denetmenlerinin Makam ve Görev Tazminatları: Bakanlık denetçilerine ödenen makam ve görev tazminatları il eğitim denetmenlerine de ödenmelidir.

Ek Ders Ücreti: Öğretmen ve Eğitim Kurumları yöneticilerinin ek ders birim ücretleri 15 TL’ye çıkarılmalıdır.

Ek Ders Ücretlerinden Vergi Muafiyeti: Ek ders ücretleri, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamalıdır.

Geliştirme Ödeneği: Üniversitelerde çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmelidir.

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Ücretleri: Kamu personelinin genelini ilgilendiren toplu sözleşme hükümleri ve 25. madde kapsamında, ücretlerinde en az yüzde 50 oranında bir artış sağlanmış olması  kaydıyla 2914 sayılı Kanun’a tabi öğretim üyelerinden profesör kadrosunda bulunanlar haftada asgari  5, doçent kadrosunda bulunanlar haftada asgari 6, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar haftada  asgari 7, öğretim görevlileri kadrosunda bulunanlar 10 ve okutmanlar kadrosunda bulunanlar ise 12  saat ders vermekle yükümlü tutularak söz konusu akademisyenlerin araştırma yapmalarına daha fazla  imkan sağlanmalıdır.

Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanlarına İkramiye: Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel  Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, daha önce olduğu gibi ikramiye ödenmelidir.

OYAK Kesintilerinin İadesi: Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan eğitim-öğretim ve bilim  hizmet kolu çalışanlarından yedek subaylıkları süresince aylıklarından kesilen Ordu Yardımlaşma  Kurumu (OYAK) kesintileri, hak sahiplerinin başvurmaları halinde müracaat tarihinden itibaren bir ay  içerisinde kesilen aidatları iade edilmelidir.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği: 657 sayılı Kanun’un ek 32. maddesi hükmüne göre her yıl ö denmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, tüm eğitim çalışanlarına aylık 1.000 TL (bin TL)  olarak ödenmelidir.

4/C Statüsünde İstihdam Edilen Personel: 4/C statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam e dilmelidir. Mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalıdır. Eş, çocuk, giyecek ve yemek  yardımından yararlandırılmalı, çalışmalarına esas sözleşmelerinden damga vergisi alınmamalıdır. 1  Ocak 2013 tarihi itibariyle kadrolu statüye geçirilmelidir.

Bunların yanı sıra;

– İLKSAN’a zorunlu üyeliğin kaldırılmasını,

– Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmasını,

– Özür durumuna bağlı yer değişikliğinde yaşanan sorunların giderilmesini,

– İl emri ve diğer sorunlara çözüm bulunmasını,

– Ek ders esaslarına bağlı yaşanan sorunların giderilmesini,

– KPSS ile ataması yapılan öğretmenlerin sorunlarının çözülmesini,

– Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yaşadıkları sorunların giderilmesini,

– İl eğitim denetmenlerinin harcırah sorununun çözülmesini,

– Yurtdışında görevli öğretmenlerin sorunlarının giderilmesini,

– Bütün eğitim çalışanlarının çocuklarının yatılılık ve bursluluk sınavlarında ayrılan kontenjandan yararlanmalarını ve bu kontenjandan yararlanmak isteyen öğretmen çocukları için getirilen kişi başına düşen ücret sınırlamasının kaldırılmasını,

– Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere iki yıla ayrıca bir kademe verilmesini,

– Aday memurların herhangi bir disiplin cezası almalarından dolayı görevlerine son verilmesi uygulamasının kaldırılmasını,

– Eğitim uzmanlarının ücretleri ile teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki kütüphaneci, arşivci, müze araştırmacısı, sosyolog gibi unvanlarda çalışanların özel hizmet tazminatı konusundaki sıkıntılarının çözülmesini,

– Üniversitelerde çalışan mali hizmet uzmanlarının ek ödeme sorununa çözüm bulunmasını,

– Öğretim elemanlarının askerlik görevlerini üniversitelerde tamamlamalarını,

– Öğretim elemanlarına yönelik sicil uygulamasının kaldırılmasını,

– 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesini,

– Lojman tahsisinde yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını,

– Üniversitelerde yaşanan keyfi görevlendirmelerin önüne geçilmesini,

– 2005 yılından sonra göreve başlayan devlet memurlarına 1 derece verilmesini,

– Kredi Yurtlar Kurumu personelinin fazla çalışma ücretinin artırılmasını

 

📆 16 Nisan 2012 Pazartesi 13:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR