MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Manşet, Toplum » Kadıköy Anadolu Lisesi’nde dersler zorla İngilizce okutulmak isteniyor
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde dersler zorla İngilizce okutulmak isteniyor


Milletler her şeyden önce kültürleri ile yaşarlar, en önemli araçları da dilleridir. Bu araç millî toplumun bekçisi ve kültürün beslendiği toprak niteliğindedir. Sonuçta bir halkın dili kutsal bir araçtır. İnsan sadece kendi millî dili içinde düşünüp etkili olduğu oranda kendisi olabilir.

 

Alman filozof Herder, dilin; bilimlerin bir aracı ve parçası olduğunu belirtiyor. Edebî dili olmadan büyük şairler, esnek dili olmadan iyi nesirciler, kesin bir dili olmadan büyük bilgeler çıkaran bir Millet görülmemiştir.

 

Durum böyle olmakla birlikte Kadıköy Anadolu Lisesinde, MEB’in kararlarına ve bu okuldaki öğretmenlere rağmen bazı dersler birilerinin hatırı için zorla İngilizce okutulmak isteniyor.

 

Nitekim Kadıköy Anadolu Lisesinde 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılı başında yapılan toplantıda; Matematik ve Fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ) derslerinin Türkçe okutulması oy çokluğu ( 19 Türkçe – 4 İngilizce ) ile kararlaştırılmıştı.

Ancak son gelinen noktada Kadıköy Anadolu Lisesi Vakfı (KALEV) bazı derslerin İngilizce olarak okutulması için öğretmenlere baskı yapıldığı ve hatta öğretmenlere hakaret edildiği sendikamıza ulaşan bilgiler arasındadır. Hiç kimse öğretmenlere baskı ve hakaret etme hakkına sahip değildir. İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri bu gelişmelerden haberleri yok mu?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünü ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürünü, öğretmenlere yönelik baskı ve hakaretlerin sona erdirilmesi için göreve çağırıyoruz.

İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri bu gelişmelerden haberleri yok mu?

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünü ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürünü, öğretmenlere yönelik baskı ve hakaretlerin sona erdirilmesi için göreve çağırıyoruz.

 

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

 

Not: Derslerin Yabancı Dille okutulamayacağına dair okul öğretmenlerinin hazırladığı rapor ektedir.

RAPOR

 

“ 2011-2012  Eğitim- Öğretim  Yılı  başından  itibaren  matematik ve fen derslerinin Türkçe olması  konusunda  yapılan toplantıda oy çokluğu ( 19 Türkçe – 4 İngilizce )  ile alınan karar  doğrultusunda  yapılan uygulamanın  gerekçeleri aşağıda  rapor  halinde  sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Madde 18. Değişiklik Tarihi 18.12.2004 / 25674  R.G.

‘’ Bu okullarda  bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri  ve öğretim programları uygulanır. Derslerin  öğretimi  Türkçe    yapılır. Ancak matematik  ve fen bilimleri ( fizik, kimya, biyoloji ) derslerini  birinci  yabancı dille  okutabilecek  öğretmen  bulunması ve  en  az  12  öğrencinin  istemesi  halinde  bu  derslerin  öğretimi  birinci yabancı  dille de  yapılabilir.’’   şeklindeki  hüküm  Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha sonraki  atamalarla ilgili yapmış olduğu değişiklikler sonucu  uygulanamaz hale gelmiştir. On yılı aşkın bir süredir İngilizce yeterliliği aranmaksızın Türkçe kararnameli öğretmenlerin atanması ve İngilizce kararnamelerin ilsis  kayıtlarında iptal edilmesi, buna  bağlı olarak tüm Anadolu liselerinin eşitlenmesi yönünde  yapılan  çalışmalarda   esas,  tüm  derslerin  Türkçe  yapılmasıdır.

İngilizce öğrenmeye asla karşı olmamakla beraber dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan hiçbir  ülkesinde devlet okullarında yabancı dille eğitim yoktur. Yabancı dil, yabancı dil dersi ve kurslarda öğrenilir. Girmeye çalıştığımız  Avrupa  Birliği  ülkeleri  devlet  okullarının hiçbirinde   yabancı  dille eğitim yapılmamaktadır. Üye ülkelerin devlete bağlı okullarında o ülkelerin dilleri dışında yabancı bir dille fen ve matematik derslerinin verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

18. Milli Eğitim şurası 37. Maddesi gereği;

 

‘’Ülkemizde bütün derslerin eğitimi Türkçe olmalı, bazı derslerin yabancı dille eğitiminden vazgeçilmelidir.’’

Milli Eğitim Bakanlığı da şura kararlarına paralel olarak hazırlık sınıflarından fen bilgisi terminoloji derslerini kaldırmıştır ve hazırlık sınıfında matematik ders saatini 3 olarak değiştirmiştir.  Bu noktada biz öğretmenler olarak aynı karar ve görüşleri paylaşıyoruz. Uygulama noktasında yıllardır edindiğimiz  deneyimlerimiz sonucunda  aşağıda maddeler halinde  belirttiğimiz  sonuçlara ulaşmış bulunuyoruz.

 

1.  Yabancı dilde eğitim yapıldığında; öğrencilerin İngilizce seviyelerinin farklı olması ders takip etmelerini zorlaştırmakta, derse katılımı azaltmakta ve dersteki başarıyı düşürmektedir.

2.  Yeni müfredat programı öğrenci merkezli olup derse öğrenci katılımını arttırmayı hedeflemektedir. Fakat ders yabancı dilde yapıldığında öğrenci katılımı düşmekte ve müfredatın gereği gibi yetiştirilmesi  imkansız  hale gelmektedir.

3.  Sınav salonunda öğrencilerin sürekli olarak kelimelerin karşılıklarını sorması hatta bazı öğrencilerin ‘soruyu İngilizce olması sebebi ile anlayamadığım için yapamadım’ bahanesine sığınmaları

4.  Analitik düşünce gerektiren Fen derslerinin ana dilin inceliklerinin kullanılamaması sonucu başarı seviyesinin düşük olması

5.  Analiz,sentez düzeyde sorulması gereken soruların , öğrencilerin dildeki farklı düzey sebebi ile sorulamaması, sadece  kavrama  düzeyinde  sorularla  yetinilmesi

6. Öğrencilerin derslerin Türkçesini öğrenmeden İngilizcesini ezberlemek zorunda kalmaları onların fen derslerinden soğumalarına neden olmaktadır. Fen derslerinde temel eğitim Türkçe yapılmalı öğrenci bu derslere ait İngilizce terminolojiyi üniversite eğitimi sürecinde ve özellikle bilimsel yayınlar üzerinden geliştirebilir.

7. Matematik dersi ile ilgili terminoloji hazırlık sınıfında artan ders saati nedeni ile 3 saatte  rahatlıkla tamamlanabilir.

8. Zaman zaman söz konusu derslerin İngilizce okutulmasının öğrencilerimizin üniversitelerde hazırlık sınıflarını geçmelerinde katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Ne var ki hazırlık sınıfını geçmek İngilizce eğitimi ile ilgili bir durumdur. Çünkü hazırlık atlama sınavlarında İngilizce bilgisi esas alınmaktadır. Bu konuda yapılması gereken şey bu görevi fen derslerinin öğretmenlerine yüklemek değil İngilizce dersi eğitiminin kalitesini arttırmaktır.

 

9.  Öğrenciler dilden kaynaklanan zorluklar nedeni  ile  düşük notlar aldığında dışarıdan özel ders arayışına girip bu ihtiyacı da tekrar bazı öğretmenlerle gidermek isteyebilir  ya da buna yönelebilirler. Bu durum öğretmenlerin itibarına zarar verip veli ve öğrenci nazarında öğretmenin saygınlığını kaybettirir.

10.  Maarif  geleneği olarak ifade  edilen  matematik ve  fen derslerinin  İngilizce yapılması, zorunlu eğitim 8 yıl olmadan önce orta okulda uygulanmış, lise kısmında tüm dersler Türkçe işlenmiştir. Lise kısmında (9. Sınıf) matematik ve fen derslerinin İngilizce yapılması TKY (Toplam Kalite Yönetimi) çalışmalarında fark yaratmak amacıyla benimsenmiştir  ancak uygulama aşamasında yaşanan olumsuzluklar  ve öğrencilerin okula geldikleri başarı yüzdesinde mezun olamadıkları  gerçeği de göz önüne alınarak bu uygulamaya son verme kararı alınmıştır. Alınan tüm kararlarda ve  yapılan  uygulamalarda, gelenekler  değil   MEB   mevzuatı  esas  alınmıştır.

11. Maarif  geleneğinden  gelen diğer anadolu liselerinde ( İzmir-Bornova, Diyarbakır, Samsun, Konya(Meram),  Eskişehir Anadolu Lisesi)  eğitim-öğretim  dili  yıllardır  Türkçe  olmasına  rağmen  Kadıköy  Anadolu  Lisesi’nde  uygun koşulların  ortadan  kalkması  nedeni  ile  İngilizce  eğitimde  ısrar edilmesi  yukarıda  vurgulanan  sorunlara yol açacaktır.

Bu  konuda  benzer  sorunların  tekrar  yaşanmaması  ve  öğrencilerin mağdur  olmaması için  2010  yılında  yapılan  18. Milli Eğitim  Şurası  kararlarında da vurgulandığı gibi ilgili yönetmelik  hükümleri gözden  geçirilmelidir. Nitekim ilgili yönetmelik hükümleri de  (Madde 18. Değişiklik Tarihi 18.12.2004 / 25674  R.G) Bu derslerin İngilizce okutulmasını zorunlu kılmamaktadır.”

 

📆 14 Kasım 2011 Pazartesi 13:52   ·   💬 1 yorum   ·   ⎙ Yazdır

“Kadıköy Anadolu Lisesi’nde dersler zorla İngilizce okutulmak isteniyor” için bir cevap

  1. Kamil Dinibütün dedi ki:

    Bir dili öğrenmek istiyorsanız, kültürünü de öğrenmek zorundasınız. Bir KAL mezunu olarak hazırladığınız raporun, Dil bilme ve öğrenme konusundaki cehaletinizi yansıttığını görüyorum. En büyük temennim, Kadıköy Anadolu Lisesinin eğitim dili İngilizce olan bir okul konumuna geri dönmesidir. Okulun başarısının temel sebebi budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR